Nie ma pieniędzy na wodociąg i kanalizację

Brakuje pieniędzy na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej. Gmina nie doszacowała kosztów kolejnych zadań, a wykonawca podejmie się prac za około 52 mln zł. Nadal nie ogłoszono przetargów na następne zadania. Już teraz finanse wychodzą poza zapisy projektu.

W październiku Urząd Gminy otworzył oferty na cztery zadania dotyczące zaprojektowania i budowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz pompowni na części ulic w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej. Zgodnie z Biuletynem Informacji Publicznej, Gmina Jabłonna zamierza wydać na ten cel 21.814.362,50 zł. Oferty złożone przez konsorcjum firm Priknauber i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Metro są jednak zdecydowanie wyższe i opiewają na łączną kwotę 52.136.010, czyli o 30.321.647,50 zł więcej aniżeli planował przeznaczyć wójt Chodorski.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jabłonna

Tak potężne niedoszacowanie kosztów może uniemożliwić realizację całego projektu. Dlaczego? Całość projektu ma kosztować 67.772.090 zł. Z tej kwoty do końca sierpnia br. zawarto kontrakty na 29,9 mln zł (zadania nr 1, 2, 3, 10, 11, 17, 18 i 19). Oferty na zadania nr 4, 5, 6 i 9, które wynoszą ponad 52 mln zł, sprawiają, że już teraz brakuje ponad 14 mln zł na realizację całości projektu. Natomiast w dalszym ciągu nie ogłoszono przetargów na zadania nr 7, 8, 12, 13, 14, 15 i 16. Nie wiadomo zatem ile milionów złotych trzeba będzie jeszcze wydać.

– Do końca sierpnia 2018 r. […] przekazano do eksploatacji 9,3 km sieci kanalizacji sanitarnej. Według założonego harmonogramu do końca 2018 roku zostanie wybudowane i przekazane do eksploatacji 10,6 km sieci wodociągowej oraz 11,4 km sieci kanalizacji sanitarnej – informuje Urząd Gminy.

Istnieje zagrożenie, że z powodu niedoszacowania kosztów, nie zostaną wykonane planowane kilometry. Projekt zakłada bowiem budowę 52 km kanalizacji i 36,7 km sieci wodociągowej, a już teraz wiadomo, że na realizację tych zamierzeń po prostu nie wystarczy środków. Co więcej, jeszcze przed rozpoczęciem projektu, wykreślono z niego szereg ulic, twierdząc, że ulice powrócą do niego w przypadku wystąpienia oszczędności w związku z przetargami. Rzeczywistość zweryfikowała ambitne zamierzenia, ponieważ oszczędności nie ma.

Możliwe, że wójt Chodorski będzie próbował ratować projekt poprzez zwiększenie zadłużenia gminy. To będzie jednak stąpania po dość kruchym lodzie. Według nieoficjalnych informacji wójt czeka na niedzielne wybory i w przypadku zwycięstwa zaproponuje radnym zwiększenia zadłużenia, które w tym roku według Wieloletniej Prognozy Finansowej ma wynosić 22.065.880 zł, natomiast w 2020 roku 51.823.000 zł. Przed wyborami mógł obawiać się tego ze względu na możliwość negatywnego odbioru opinii publicznej. Należy pamiętać, że wspomniane kwoty zakładają jedynie realizację projektu na kwotę 67.772.090 zł i przy opracowywaniu WPF nie brano pod uwagę, że inwestycje wodno-kanalizacyjne w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej będą niedoszacowane o kilkadziesiąt milionów złotych.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jabłonna

Inwestycje wodno-kanalizacyjne realizowane są w oparciu o środki zewnętrzne w wysokości 35.125.778 zł. Trzeba jednak podkreślić, że gmina ma jedynie przyrzeczenie otrzymania tych środków w przypadku prawidłowego rozliczenia projektu i uzyskania tzw. efektu ekologicznego, czyli podłączenia do sieci kanalizacyjnej 120 osób na kilometr bieżący. Rozliczenie efektu nastąpi w ciągu 12 miesięcy od zakończenia umowy, czyli w 2023 roku. W przypadku nierozliczeni projektu i nieuzyskania tzw. efektu ekologicznego gm. Jabłonna nie otrzyma wyżej wymienionych środków zewnętrznych i dokonane wydatki będą musiały zostać sfinansowane ze środków własnych gm. Jabłonna.

Z powodu niedoszacowań związanych z projektem w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej, już teraz pod znakiem zapytania stoją inwestycje wodno-kanalizacyjne we wsiach zachodnich i Jabłonnie, na które nie zabezpieczono środków w budżecie. Z kolei w przypadku braku tzw. efektu ekologicznego z pewnością wystąpią problemy z wygospodarowaniem środków także na inne inwestycje, w tym drogowe, oświatowe czy sportowe.

Jabłonna Dla Mieszkańców