ŚCIEŻKI ROWEROWE. Przewodniczący wytyka błędy wójta

Przewodniczący Rady Gminy nie zgadza się z informacją Urzędu Gminy w sprawie projektu budowy ścieżek rowerowych, którą umieszczono na stronie internetowej. Zasugerowano w niej, że radni uniemożliwiają wykonywanie prac. Przez kogo zatem osiem gmin zaangażowanych we wspólny projekt może stracić około 48 mln zł środków zewnętrznych? – Wójt zaniedbał swoich obowiązków i podszedł do tematu lekceważąco i opieszale, zresztą nie pierwszy raz i zapewne nie ostatni – czytamy w oświadczeniu przewodniczącego rady.

W środę, 12 kwietnia na stronie internetowej Urzędu Gminy pojawiła się następująca informacja:

– Wczoraj podczas XXXV sesji Rady Gminy Jabłonna przewodniczący W. Modzelewski przy braku sprzeciwu radnych wnioskodawców (A.Krzyżanowskiego, A. Syguły, Z. Chojnackiego i M. Lipińskiej) swoją decyzją uniemożliwił wprowadzenie do porządku obrad zmian dotyczących przeznaczenia środków pieniężnych na realizację projektu ścieżek rowerowych w gminie Jabłonna. Pomimo pozytywnej opinii radcy prawnego radni nie mogli głosować nad przeznaczeniem środków na projektowanie i budowę ścieżek rowerowych.

Na kolejnej nadzwyczajnej sesji (tego samego dnia) przewodniczący W. Modzelewski ponownie nie wprowadził do porządku obrad uchwały dotyczącej przeznaczenia środków na ten cel. Jednocześnie radni zobowiązali wójta uchwałą intencyjną do „…intensyfikacji wszelkich czynności, które przyczynią się do terminowej realizacji projektu dotyczącego ścieżek rowerowych…” – czytamy w komunikacie Urzędu Gminy.

Dwa tygodnie później, podczas sesji Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy odniósł się do wspomnianej informacji. Zauważył, że Rada Gminy została przedstawiona w bardzo złym świetle i przeczytał przygotowane oświadczenie.

– Szanowni Państwo Radni, Mieszkańcy Gminy Jabłonna!

W związku z ogłoszeniem na stronie internetowej Gminy informacji o tym, że to Radni – a głównie Przewodniczący Rady – są winni opóźnienia realizacji inwestycji polegającej na projektowaniu i budowie ścieżek rowerowych, chciałbym złożyć oświadczenie.

Gmina Jabłonna jest jednym z partnerów w realizacji projektu związanego z „Poprawą warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew”. W wyniku złożonego wniosku, którego liderem jest Legionowo w dniu 30 marca 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. W dniu podpisywania umowy zarówno Prezydent Miasta Legionowo, jak i inni Wójtowie i Burmistrzowie wyrażali swoje niezadowolenie i obawy związane z ogromnymi opóźnieniami w realizacji zadania przez Gminę Jabłonna, którą reprezentuje Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski i jego Zastępca Marcin Michalski.

Wójt złożył wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, ale w porządku sesji nie umieścił uchwał o zmiany w budżecie gminy w sprawie ścieżek rowerowych. Tak więc to Wójt zaniedbał swoich obowiązków i podszedł do tematu lekceważąco i opieszale, zresztą nie pierwszy raz i zapewne nie ostatni. Ponadto z informacji uzyskanych od innych partnerów zadania, gdyż niestety od Wójta i jego Zastępcy Radni niewiele mogą się dowiedzieć, projektowanie ścieżek było możliwe już od stycznia 2016 roku, co w innych gminach było realizowane. Mało tego, było nawet budowane, a niestety w Gminie Jabłonna nic się nie robiło. Nawet nie doprowadzono przez cały 2016 rok i do dnia dzisiejszego do porządku spraw związanych z przejęciem gruntów pod inwestycję. W grudniu 2016 roku była już ogłoszona lista wniosków, które będą dofinansowane, a i od tego czasu Wójt nic nie robił, żeby przyspieszyć wykonywanie prac projektowych.

Tak więc szanowni Państwo Radni i Mieszkańcy naszej Gminy, tak wygląda prawda o tym jak pracują Panowie Wójtowie i kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za opóźnienie, które w konsekwencji może doprowadzić do zagrożenia dofinansowania całego projektu, czego oburzenie już wyrazili partnerzy projektu, którzy grozili nawet skierowaniem sprawy do sądu przeciwko Gminie, kiedy będą zagrożone ich zadania i nie otrzymają na nie dotacji.

Podsumowując, zadanie można było realizować od stycznia 2016 roku, wniosek znalazł się na liście o dofinansowanie w grudniu 2016 roku, umowa podpisana została w marcu 2017 roku, a Wójtowie przez ten czas nic nie zrobili w sprawie realizacji zadania, nie potrafili nawet zwołać sesji nadzwyczajnej w tym temacie zgodnie z potrzebą i przepisami prawa. Najłatwiej jest obarczać winą innych za swoje niekompetencje. Bardzo proszę o zamieszczenie tego oświadczenia na stronie internetowej Gminy i usunięcie wpisu Wójta, który wprowadza mieszkańców w błąd.

Bardzo proszę o przegłosowanie tego wniosku i zobowiązanie Wójta do jego wykonania.

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonna
Witold Modzelewski

Podczas wczorajszej sesji radni przegłosowali wniosek o zamieszczenie oświadczenia przewodniczącego Rady Gminy na stronie internetowej Urzędu Gminy i usunięcie wpisu wójta, który według nich wprowadza mieszkańców w błąd. Mimo że wójt jest zobowiązany do wykonywania zadań powierzonych przez Radę Gminy, urząd nadal nie zrealizował przegłosowanego wniosku.

Jabłonna Dla Mieszkańców