Ścieżki rowerowe nie dla Chotomowa

Chotomów zostaje pozbawiony kolejnych inwestycji. Najpierw kierownictwo Urzędu Gminy wykreśliło znaczną część tej miejscowości z dofinansowywanego projektu wodno-kanalizacyjnego, a teraz Chotomów został usunięty z realizowanego projektu budowy systemu ścieżek rowerowych. – Oszukano naszych mieszkańców. Ludzie myśleli, że przyjadą rowerami z Chotomowa do gminy, a nie przyjadą niczym – denerwował się jeden z radnych.

Podczas sierpniowej sesji Rady Gminy ujawniono pisma, które w ubiegłym miesiącu wicewójt Marcin Michalski wystosował do Urzędu Miasta Legionowo. Dotyczyły one budowy ścieżek rowerowych na terenie gm. Jabłonna. Wcześniej wójt oraz wicewójt nie poinformowali radnych, ani mieszkańców o podjętych decyzjach.

– Niestety zmuszeni jesteśmy wyłączyć z tego etapu odcinek zaprojektowany wzdłuż ulicy Chotomowskiej wraz z pozostałą częścią Chotomowa oraz odcinek biegnący drogą wojewódzką z Jabłonny w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego – napisał 3 sierpnia do lidera projektu wicewójt Michalski.

Oznacza to, że w ramach wspólnego projektu 8 okolicznych gmin nie powstaną ścieżki rowerowe, które miały połączyć m.in. Chotomów z Jabłonną czy Legionowem. Ścieżka rowerowa nie zostanie zrealizowana – w ramach trwającego projektu – m.in. na ul. Kolejowej, gdzie uzyskano zgody od wszystkich właścicieli gruntów na wykonanie inwestycji na ich terenach.

– Referat Geodezji i Gospodarka Nieruchomościami pracował ciężko, żeby pozyskać zgody od właścicieli. Pani kierownik pokazywała mapę, że są pozyskiwane kolejne grunty, a pan wójt nie poinformował pani kierownik, żeby zajęła się innymi rzeczami, bo ta praca jest bez sensu? W sierpniu z Anglii przyleciała specjalnie pewna pani, żeby tylko podpisać dokument dotyczący pozyskiwania prawa własności do dysponowania gruntem. A pan dzisiaj mówi, że nie będzie to realizowane? – mówił do wójta Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy.

– Oszukano naszych mieszkańców. Ludzie myśleli, że przyjadą rowerami z Chotomowa do gminy, a nie przyjadą niczym – stwierdził radny Arkadiusz Syguła.

Wójt Jarosław Chodorski stwierdził, że nikt nikogo nie oszukał i dodał, że wszystkie projektowane odcinki zostaną zrealizowane. Także te w Chotomowie, ale dopiero w drugim etapie. Należy jednak dodać, że gm. Jabłonna nie pozyskała ani złotówki na realizację drugiego etapu inwestycji, tak samo nie ma zabezpieczonych środków finansowych w budżecie na ten cel. Słowa wójta są zatem obietnicami bez finansowego pokrycia.

– Opieszałość Urzędu Gminy i terminy jakie gonią urząd oraz finanse jakie zagrażają w tej chwili urzędowi, doprowadziły do tego, że zaczęto nieracjonalnie zmieniać trasy ścieżek rowerowych. Teraz chodzi o wykonanie, a nie racjonalność – zauważył Włodzimierz Kowalik, wiceprzewodniczący Rady Gminy.

Kolejny radny zauważył, że ul. Kolejowa miała być kluczowym punktem projektu, tj. pełnić rolę łącznika między PKP Chotomów, a Legionowem. Niestety do tego nie dojdzie, przynajmniej w najbliższych miesiącach.

Jabłonna Dla Mieszkańców