Są nowe harmonogramy odbioru odpadów

Znamy nowe harmonogramy odbioru odpadów, które będą obowiązywać już od lipca. W sobotę firma MPK Pure Home podstawi mieszkańcom rejonu III nowe pojemniki na śmieci.

Od 2 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2017 roku za odbiór odpadów z terenu gm. Jabłonna będzie odpowiedzialny MPK Pure Home z Ostrołęki. Firma otrzyma 4.073.846,40 zł za zrealizowanie dwuletniej umowy.

W związku ze zmianą wykonawcy umowy na odbiór i zagospodarowanie komunalnych, opracowano nowe harmonogramy. Przedstawiają się one następująco:
Rejon I
Rejon II
Rejon III
Rejon IV
Rejon V
Rejon VI
Rejon VII
Rejon VIII
Rejon IX
Rejon X
Rejon XI
Rejon XII
Rejon XIII
Rejon XIV
Rejon XV

Urząd Gminy jednocześnie poinformował, że w sobotę, 27 czerwca mieszkańcy rejonu III mogą liczyć na dostarczenie nowych pojemników na odpady. Stare zabrała firma SITA, która do tej pory była odpowiedzialna za odbiór odpadów z terenu gm. Jabłonna.

Umowa z MPK Pure Home przewiduje, że odpady niesegregowane w zabudowach jednorodzinnych będą odbierane raz na dwa tygodnie, natomiast odbiór odpadów segregowanych (papier, szkło, plastik, metal, odpady wielomateriałowe) będzie odbywał się raz w miesiącu. Odpady biodegradowalne będą odbierane z posesji jednorodzinnych osiem razy w roku. Z kolei w ostatnim tygodniu stycznia planowany jest odbiór choinek. W marcu i wrześniu wykonawca zabierze odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odzież, tekstylia i zużyte opony.

W zabudowie wielorodzinnej odbiór odpadów niesegregowanych będzie realizowany w poniedziałki, środy i piątki. Odpady segregowane będą odbierane po zapełnieniu pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki, ale nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Odpady biodegradowalne wykonawca zabierze 8 razy w roku, a choinki w ostatnim tygodniu stycznia. Gabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież, tekstylia i zużyte opony odbierane będą 4 razy w roku z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wspomniana częstotliwość okaże się niewystarczająca, wówczas odbiór może odbywać się na zgłoszenie, jednak nie częściej niż raz w miesiącu.

Jabłonna Dla Mieszkańców