Rozbudowa przedszkola prawie gotowa

Powoli ku końcowi dobiega rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonnie. Wójt zapewnia, że do 31 marca 2017 roku zostanie wykończona całość budynku. Początkowo gmina planowała zrealizować tę inwestycję do 30 listopada 2016 roku, ale doszło do kilkumiesięcznego poślizgu w robotach. Urząd nie skorzystał z możliwości naliczenia kar umownych wykonawcy.

Prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu wykonawca zakończy rozbudowę przedszkola w Jabłonnie.

– Wykonawca zgodnie z harmonogramem wykończy całość do 31 marca. Termin nie jest zagrożony w tym zakresie – mówił w ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia Komisji Budżetowej wójt Jarosław Chodorski.

Przypomnijmy, że po podpisaniu aneksu, zobowiązano firmę do zakończenia prac do 31 marca. Następnie do połowy maja będą wykonywane prace związane z uzyskaniem niezbędnych dokumentów, które pozwolą na korzystanie z nowej części przedszkola.

Podczas obrad radny Arkadiusz Syguła poruszył temat kar umownych, z których nałożenia gmina zrezygnowała. Radny poinformował, że jest to kwota na poziomie 500.000 zł.

– Nie wiem skąd pan wyliczył 500.000 zł – odpowiedział wójt.

A. Syguła wspomniał o braku naliczenia kar w związku z tym, że przedszkole miało zostać wybudowane do 30 listopada poprzedniego roku. Urząd ma jednak wielomiesięczne opóźnienia odnośnie realizacji tej inwestycji. Mimo to całość rozbudowy kosztuje aż około 2,7 mln zł. Ta kwota mogłaby być niższa, jednak urząd zrezygnował z możliwości skorzystania z kar umownych.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Urząd Gminy