Rośnie deficyt budżetowy. Za 3 lata zadłużenie na 54 mln zł

Wójt Chodorski zamierza zwiększyć deficyt budżetowy. Jeszcze niedawno znajdował się on na rekordowym poziomie ponad 24 mln zł, a już jutro może zostać zwiększony do 29 mln zł. Z takim wnioskiem wójt wystąpił do Rady Gminy Jabłonna. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina Jabłonna będzie zadłużona do 2040 roku. Największe zadłużenie Chodorski planuje na 2021 rok – ponad 54 mln zł.

W środę, 16 maja o godz. 16.00 w Domu Strażaka w Chotomowie odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy. Wójt Jarosław Chodorski wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwał dotyczących zmian budżetu gm. Jabłonna na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2040.

– Ustala się deficyt budżetu w wysokości 29.017.240 zł – czytamy w projekcie uchwały budżetowej.

Wójt zamierza sfinansować deficyt m.in. przychodami ze sprzedaży obligacji w kwocie 22 mln zł. Przypomnijmy, że kiedy kilka miesięcy temu uchwalono tegoroczny budżet, planowany deficyt wynosił 24.257.120 zł, czyli około 4,7 mln zł mniej.

Podczas sesji zostanie podjęta również uchwała dotycząca WPF. Zadłużenie pozostanie na podobnym poziomie.

– Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 27.565.880 zł, w roku 2019 wzrasta do kwoty 44.565.000 zł, a w roku 2021 do kwoty 54.039.000 zł – czytamy w projekcie uchwały.

Z projektami uchwał można zapoznać się TUTAJ.

dlug 1

Źródło: Urząd Gminy

Jabłonna Dla Mieszkańców