Coraz mniej czasu na budowę ścieżek rowerowych

Opóźnia się wykonanie projektu budowy ścieżek rowerowych na terenie gm. Jabłonna. Urząd Gminy przesunął o dwa tygodnie termin składania ofert przez firmy. Dziś odbędzie się sesja Rady Gminy, podczas której zostanie podjęta uchwała w sprawie apelu do wójta Chodorskiego o intensyfikację działań, które przyczynią się do terminowej realizacji inwestycji. Cały projekt musi zostać rozliczony do końca listopada, mimo to do tej pory nie wykonano ani jednego odcinka ścieżki rowerowej.

Początkowo firmy miały czas do 2 maja na składanie do urzędu ofert odnośnie budowy ścieżek rowerowych. Urząd Gminy jednak opóźnił ten termin o dwa tygodnie i oferenci mają czas jeszcze do dziś do godz. 11.00. Wspomniany poślizg zaniepokoił Radę Gminy, która na dziś zwołała sesję nadzwyczajną w sprawie ścieżek rowerowych.

– Rada Gminy Jabłonna apeluje do Wójta Gminy Jabłonna o realizację projektu dotyczącego budowy ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-jezdnych w Gminie Jabłonna zgodnie z pełnym zakresem merytorycznym oraz harmonogramem wynikającym ze złożonego wniosku, który był podstawą do przyjęcia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” – czytamy w projekcie uchwały.

Rada apeluje do wójta o intensyfikację działań, tak by projekt został wykonany w terminie.

– Wniosek dotyczący budowy sieci ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-jezdnych w Gminie Jabłonna, w ramach ww. projektu partnerskiego, został opracowany jeszcze w 2016 r. i wówczas Wójt Gminy Jabłonna powinien podjąć wszelkie możliwe działania, które umożliwią budowę sieci ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-jezdnych w Gminie Jabłonna. W dniu podpisania umowy Przedstawiciele wszystkich pozostałych Partnerów Projektu oraz jego Lidera zwracali uwagę Wójtowi Gminy Jabłonna na opieszałość i znaczne opóźnienie Gminy Jabłonna w zakresie przygotowania do realizacji ww. projektu, co skutkować może niedotrzymaniem dotacji oraz brakiem możliwości jej prawidłowego rozliczenia. Ponadto niezadowoleni Partnerzy ww. projektu wraz z Liderem, poinformowali Wójta Gminy Jabłonna o możliwości wystąpienia na drogę sądową w przypadku niezrealizowania projektu z winy Wójta Gminy Jabłonna – czytamy w uzasadnieniu.

Pod wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej podpisali się radni: Adam Krzyżanowski, Arkadiusz Syguła, Tomasz Wodzyński i Teresa Gałecka.

Jabłonna Dla Mieszkańców