REFERENDUM: chcą odwołać wójta Chodorskiego

Dziś do Urzędu Gminy wpłynął wniosek dotyczący wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Jarosława Chodorskiego ze stanowiska wójta Jabłonny. Mieszkańcy zarzucają wójtowi m.in. brak dbałości o dobro i rozwój gminy.

W środę, 8 czerwca grupa inicjatywna, w skład której wchodzą: Agnieszka Pytlewicz, Monika Bujan-Kaczyńska, Andrzej Zawadzki, Włodzimiera Magierska-Sowa i Stanisław Zawadzki, złożyła w jabłonowskim urzędzie wniosek o zamiarze przeprowadzenia referendum.

Grupa inicjatywna chce odwołać wójta, ponieważ według niej nie realizuje obietnic wyborczych, nie dba o dobro i rozwój gminy, niszczy lokalną służbę zdrowia, niszczy oświatę oraz nie dba o dobro mieszkańców.

Grupa inicjatywna złożyła również wniosek o podanie liczby mieszkańców gm. Jabłonna uprawnionych do głosowania, którzy byli objęci rejestrem wyborców na koniec kwartału poprzedzającego złożenie wniosku. Aby zorganizować referendum, inicjatorzy muszą zebrać podpisy 10% zarejestrowanych wyborców z terenu gm. Jabłonna. Grupa będzie miała na to 60 dni.

Jabłonna Dla Mieszkańców