Radny wnioskuje o inwestycje po naszej interwencji

W niedawnym wywiadzie dla jednej z lokalnych gazet radny Wojciech Nowosiński pochwalił się, że celem absolutnie nadrzędnym w jego okręgu jest budowa wodociągu. Jak zapewnił dziennikarkę, stara się, żeby ta inwestycja została zrealizowana. Dziwi jednak fakt, że pierwsze pismo w tej sprawie złożył do Urzędu Gminy, gdy zaczęliśmy dopytywać o jakie inwestycje zabiegał w swoim okręgu.

Na początku października opublikowaliśmy artykuł, w którym jeden z mieszkańców ul. Wygonowej w Jabłonnie zastanawiał się, dlaczego przez 2 lata sprawowania mandatu przez radnego Nowosińskiego, na jego terenie nie są wykonywane inwestycje . Cały tekst można przeczytać TUTAJ.

Ponad miesiąc później radny Nowosiński skomentował nasz artykuł w wywiadzie dla jednej z lokalnych gazet. Dziennikarka poprosiła o odniesienie się do pojawiających się zarzutów, że radny niewiele zrobił dla swojego okręgu wyborczego. W. Nowosiński stwierdził, iż jest to nawiązanie do artykułu, który pojawił się na łamach Jabłonny Dla Mieszkańców i określił go jako tendencyjny. Stwierdził też, że autor tekstu jest nieobiektywny.

Następnie radny opowiedział dziennikarce, co przez 2 lata zdążył zrobić dla swojego okręgu. Naszą uwagę zwrócił fragment, w którym poinformował, że stale monitoruje kwestię modernizacji ul. Modlińskiej (zaleganie wody i poprawę przejezdności) oraz stara się, aby w jego okręgu został zrealizowany wodociąg. Określił to jako cel absolutnie nadrzędny w tym rejonie.

Postanowiliśmy kolejny raz przyjrzeć się działaniom radnego i wystąpiliśmy do Urzędu Gminy o udostępnienie skanów pism, które radny złożył w tej kadencji do magistratu. 15 września br. do kancelarii ogólnej UG wpłynął wniosek, w którym W. Nowosiński poprosił Komisję Rozwoju o uwzględnienie następujących inwestycji w budżecie na 2017 rok: zakup stacji uzdatniania na Os. Rajska Jabłoń lub rozpoczęcie budowy suw w miejscu, które zapewni możliwość dostarczania wody na tereny przyległe do ul. Modlińskiej na odcinku od urzędu do ronda S1 oraz wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w południowo-wschodniej Jabłonnie, tj. między obwodnicą a Lasem Buchnik. Tego samego dnia radny złożył pismo także do wójta. Wnioskował w nim o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie remontu ul. Wiślanej, Źródlanej i Krzywej oraz kruszywowania ul. Buchnik Las.

 

Radny Nowosiński wystosował wspomniane wnioski dopiero po tym jak 2 dni wcześniej zapytaliśmy go, o jakie inwestycje zabiegał w swoim okręgu.

nowosinski-1

Może zastanawiać także na czym polega stałe monitorowanie przez radnego kwestii modernizacji ul. Modlińskiej. Ten temat poruszył tylko w jednym wniosku (złożonym 10 czerwca 2016 r.) do przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego. W. Nowosiński zauważył w nim, że po silnych opadach deszczu na ul. Modlińskiej zalegają duże ilości wody i wystąpił o przeznaczenie odpowiednich środków finansowych na modernizację instalacji chłonnych i oznakowanie – do czasu przeprowadzenia prac – fragmentu drogi jako miejsce szczególnie niebezpieczne.

Wykaz złożonych pism pokazuje, że radny nie był częstym gościem w kancelarii ogólnej. Pierwszy wniosek złożył dopiero po około roku od objęcia funkcji radnego – 9 października 2015 r. do gminy wpłynęło pismo do Komisji Rozwoju w sprawie uwzględnienia w planach budżetowych na 2016 r. inwestycji polegającej na kruszywowaniu i doprowadzeniu do odpowiedniej przejezdności ul. Buchnik Las. Przez 2 lata trwającej kadencji radny wystosował do urzędu łącznie 4 pisma.

Jabłonna Dla Mieszkańców