Radni podzielili stanowiska

Poznaliśmy nazwiska przewodniczących i wiceprzewodniczących merytorycznych komisji przy Radzie Gminy Jabłonna. Niespodzianek nie było – prawie wszystkie stanowiska objęli radni z tzw. grupy Chodorskiego. Jeden z radnych zmienił barwy polityczne?

W poniedziałek, 26 listopada odbyły się posiedzenia komisji. Podczas nich radni wybrali przewodniczących oraz wiceprzewodniczących. Najważniejsze stanowiska przypadły Witoldowi Urbańskiemu – Komisja Rozwoju, Arturowi Szymkowskiemu – Komisja Bezpieczeństwa, Tomaszowi Rybałko – Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Hannie Grzelak – Komisja Spraw Społecznych i Tomaszowi Wodzyńskiemu – Komisja Rewizyjna. Zgodnie z przepisami przewodniczącym Komisji Budżetowej został przewodniczący Rady Gminy, czyli Wojciech Nowosiński.

1) Komisja Rozwoju
1. Witold Urbański – przewodniczący komisji
2. Adam Piątkowski – wiceprzewodniczący komisji
3. Artur Szymkowski
4. Joanna Doktor
5. Wojciech Nowosiński
6. Bogumiła Majewska
7. Tomasz Wodzyński
8. Mirosław Urbański
9. Dorota Kobus

2) Komisja Bezpieczeństwa
1. Artur Szymkowski – przewodniczący komisji
2. Hanna Grzelak – wiceprzewodnicząca komisji
3. Dorota Kobus
4. Bogumiła Majewska
5. Witold Urbański

3) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1. Tomasz Rybałko – przewodniczący komisji
2. Adam Piątkowski – wiceprzewodniczący komisji
3. Aneta Mrozek
4. Katarzyna Lulis – Rzeszut
5. Bogumiła Majewska

4) Komisja Spraw Społecznych
1. Hanna Grzelak – przewodnicząca komisji
2. Radomir Czauderna – wiceprzewodniczący komisji
3. Bogumiła Majewska
4. Aneta Mrozek
5. Katarzyna Lulis- Rzeszut

5) Komisja Rewizyjna
1. Tomasz Wodzyński – przewodniczący komisji
2. Witold Urbański – wiceprzewodniczący komisji
3. Bogumiła Majewska
4. Tomasz Rybałko

6) Komisja Budżetowa
1. Wojciech Nowosiński – przewodniczący komisji
2. Joanna Doktor – wiceprzewodnicząca komisji
3. Radomir Czauderna – wiceprzewodniczący komisji
4. Witold Urbański
5. Artur Szymkowski
6. Tomasz Rybałko
7. Hanna Grzelak
8. Tomasz Wodzyński

Prawie wszystkie stanowiska przewodniczących i wiceprzewodniczących przypadły radnym związanym z obozem politycznym wójta Chodorskiego. Wyjątkiem jest Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, gdzie przewodniczącym został Tomasz Rybałko, który w ostatnich wyborach startował na radnego z komitetu Mariusza Grzybka. Według nieoficjalnych informacji T. Rybałko mógł objąć funkcję przewodniczącego w zamian za przejście do tzw. grupy Chodorskiego.

– Moją obecność w Radzie Gminy zawdzięczam Mariuszowi Grzybkowi i przynależności do jego komitetu. W dniu wczorajszym (w poniedziałek – red.) zostałem wybrany na przewodniczącego Komisji, a zgłosiła mnie na to stanowisko Aneta Mrozek (z komitetu M. Grzybka – red). Głosowała za moją kandydaturą Katarzyna Lulis (z komitetu M. Grzybka – red.). Zostałem więc wybrany głosami osób z tego komitetu. Współpracujemy dla dobra naszej Gminy. I to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że za jakiś czas będzie się nas rozliczać za to czy działamy właściwie, a nie w jakim komitecie kiedyś byliśmy. Jeśli chodzi o Komisję Oświaty, Kultury i Sportu nie widzę interesów poszczególnych komitetów. Przecież tu jest wspólny interes wszystkich mieszkańców np. jak najwyższy poziom edukacji. Czy rozwój sportu. Mam nadzieję, że to połączy całą radę – komentuje T. Rybałko.

Podczas I Sesji Rady Gminy wybrano nowego przewodniczącego rady – 11 radnych zagłosowało za W. Nowosińskim z tzw. grupy Chodorskiego, natomiast 4 radnych za Dorotą Kobus z KWW Mariusza Grzybka. Dotarły do nas informacje, że już wtedy T. Rybałko miał opowiedzieć się za W. Nowosińskim.

– Odpowiem tak: głosowanie było tajne – mówi T. Rybałko.

Jabłonna Dla Mieszkańców