Radni będą pisać do samorządowej gazety

Możliwe, że w najbliższym numerze „Wieści z naszej gminy” pojawi się artykuł napisany przez radnych. Wójt zgodził się, aby Rada Gminy przygotowywała teksty do samorządowego biuletynu. Czy będą one drukowane? Chodorski obiecał, że to rozważy.

Podczas wrześniowej sesji radny Arkadiusz Syguła zapytał, czy Rada Gminy może mieć swoją stronę w biuletynie informacyjnym wydawanym przez Urząd Gminy. Wójt odparł, że prosi o przekazywanie materiałów i będzie rozpatrywał możliwość ich publikacji.

– Czy będzie to wydawane? Ja będę się starał, a pan powie w końcu, że nie? Co to znaczy rozpatrywać? – dopytywał radny.

– Jak państwo chcą, proszę przygotować materiał. Nie widzę problemu – odpowiedział Jarosław Chodorski.

Dyskusję na temat „Wieści z naszej gminy” już na sierpniowej sesji wywołał radny Zenon Chojnacki. Zgłosił on wniosek, w którym Rada Gminy jednogłośnie zobowiązała wójta do zamieszczenia w najbliższym numerze biuletynu artykułu na temat umowy dotyczącej koncepcji i projektu przebudowy budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonnie. Mimo że gazeta wyszła we wrześniu, artykuł nie ukazał się.

– Dlaczego pan nas nie uprzedził, ani nie przeprosił, tylko znowu wychodzi to, co wychodzi? To nie jest w porządku z pana strony – zauważył radny Chojnacki.

– Tamten numer, który ukazał się, był już w końcowej fazie wydrukowania i przygotowania materiałów – odpowiedział wójt, zapewniając, że pojawi się numer poświęcony specjalnie wspomnianemu budynkowi.

Z. Chojnacki – w rozmowie z naszą redakcją – dziwił się, w jaki sposób pod koniec sierpnia (czyli kiedy radni przegłosowali wniosek) gazeta mogła być w końcowej fazie druku i przygotowania materiałów, skoro w tym właśnie numerze urząd opisał m.in. uroczystości z 10 września.

Jabłonna Dla Mieszkańców