Sołtys bez dodatkowej kasy

Rada Gminy nie zgodziła się, żeby sołtys Dąbrowy Chotomowskiej otrzymywał 400 złotych miesięcznie za wynajmowanie budynku na potrzeby spotkań mieszkańców. Powód? Radni stwierdzili, że nie będą wyróżniać Radomira Czauderny, skoro część sołtysów organizuje zebrania w swoich domach.

Wójt Jarosław Chodorski zaproponował radnym, żeby sołtys Radomir Czauderna otrzymywał do końca roku wynagrodzenie za wynajem budynku na spotkania z mieszkańcami Dąbrowy Chotomowskiej. W ten sposób od października inkasowałby miesięcznie 400 zł.

– W Chotomowie mamy piękny ośrodek kultury, w którym można zorganizować zebranie. Przecież nawet Osiedle Pogodne ma tam dalej niż Dąbrowa Chotomowska, a ludzie i tak przychodzą. Są też sołtysi, którzy organizują zebrania u siebie w domu i nikt nie powiedział, że trzeba dać 1.200  zł – zauważył radny Arkadiusz Syguła.

Wójt stwierdził, że sołtys Czauderna udostępnia budynek nie tylko na zebrania wiejskie, ale również na zabawy dla dzieci.

– Jeśli podejmiemy tę uchwałę, sołtysi Wólki Górskiej i Trzcian być może poczują się obrażeni i potraktowani po macoszemu, skoro wyróżniamy sołtysa Dąbrowy Chotomowskiej, a nie robimy ukłonu w ich kierunku – powiedziała radna Teresa Gałecka.

Co ciekawe, wynagrodzenia za wynajem pomieszczenia na zebrania nie otrzymywał poprzedni sołtys Dąbrowy Chotomowskiej. Obecny też nie będzie mógł liczyć na dodatkowy zarobek, ponieważ radni nie zgodzili się na propozycję przedstawioną przez wójta.

Jabłonna Dla Mieszkańców