Radna zabiega o inwestycje

Wykonanie inwestycji w dużej mierze zależy od radnych, którzy reprezentują poszczególne sołectwa. Jedną z najbardziej zaangażowanych radnych w obecnej kadencji jest Teresa Gałecka. Już w sierpniu zgłosiła propozycje inwestycyjne do przyszłorocznego budżetu gm. Jabłonna.

Radna Gałecka zaproponowała, żeby w budżecie na 2017 rok zapisano pieniądze na modernizacje ulic Modrzewiowej i Leśnej w Bożej Woli, Wydmowej w Trzcianach oraz Rybackiej w Suchocinie.

– W poprzednim roku została przebudowana ul. Dębowa w Bożej Woli. Teraz pora na ul. Modrzewiową, gdzie już poprzednia wójt obiecała nakładkę asfaltową i chodnik ze względu na piaskarnię. Wiadomo w jakim stanie jest ta ulica – mówi T. Gałecka.

Radna chce, żeby asfalt został wylany również na ul. Leśnej, która do tej pory była jedynie kruszywowana.

– Na ul. Wydmowej znajduje się destrukt i są już tam powybijane doły. Czas zmodernizować tę drogę i położyć nakładkę. Latem przejeżdżają tamtędy osoby, które udają się na żwirownię i w związku z takim natężeniem ruchu, niszczą mieszkańcom drogę – dodaje.

Jeśli chodzi o ul. Rybacką, radna proponuje, żeby droga została poszerzona i wydłużona.

Czy wspomniane inwestycje zostaną wykonane w następnym roku? Zależy to od wójta, czy ten będzie chciał zrealizować inwestycje, na które czeka wielu mieszkańców wsi zachodnich i uwzględni je w projekcie budżetu na 2017 rok.

Jabłonna Dla Mieszkańców