Kolejne wsie będą dzielić fundusze sołeckie

We wrześniu na terenie gm. Jabłonna odbywają się zebrania wiejskie, podczas których dzielone są fundusze sołeckie na 2017 rok. Zapraszamy do zapoznania się z terminami poszczególnych zebrań mieszkańców.

W tym miesiąca odbędą się jeszcze zebrania wsi:
– Suchocin, 8 września o godz. 18.30 na działce gminnej
– Wólka Górska, 12 września o godz. 18.30 w domu sołtysa
– Boża Wola, 13 września o godz. 18.00 w Klubie Rolnika
– Janówek Drugi, 15 września o godz. 18.00 w świetlicy
– Trzciany, 16 września o godz. 18.30 u sołtysa
– Jabłonna, 19 września o godz. 18.30 w Domu Ogrodnika
– Chotomów, 20 września o godz. 19.00 w Domu Strażaka
– Dąbrowa Chotomowska – termin nieznany

Jabłonna Dla Mieszkańców