Przygotowują budżet, a nic nie wiedzą. Ale wtopa!

Wójt i wicewót po raz kolejny przyszli nieprzygotowani na sesję Rady Gminy. Tym razem nie potrafili powiedzieć, w którym dziale i rozdziale budżetu znajduje się 30.700 zł przeznaczone na odszkodowanie za zamianę nieruchomości.

Mimo że Jarosław Chodorski i Marcin Michalski od 3 lat zasiadają w kierownictwie Urzędu Gminy, nadal nie radzą sobie z kwestiami dotyczącymi budżetu. To może dziwić, ponieważ teoretycznie to wójt jest autorem budżetu gminy. A jak jest w praktyce?

Podczas październikowej sesji procedowano uchwałę dotyczącą przyznania w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej w Chotomowie. Urzędnicy zaproponowali, żeby radni wyrazili zgodę na przyznanie nieruchomości zamiennej przy ul. Konwaliowej oraz dopłatę w wysokości 30.700 zł w ramach odszkodowania za nieruchomość stanowiącą działkę o powierzchni 0,0595 ha.

Witold Modzelewski, przewodniczący rady zapytał urzędników, w którym rozdziale budżetu są zabezpieczone środki na wypłatę odszkodowania. Okazało się, że pod nieobecność skarbnik gminy, nikt nie orientował się w zapisach znajdujących się w budżecie.

– Momencik, poproszę o 5 minut przerwy – odpowiedział wicewójt Michalski.

Gdy minęła przerwa, wicewójta już nie było przy stole obrad. Pojawił się za to wójt Chodorski.

– Tak, mamy pieniądze w paragrafie na odszkodowania w dziale geodezji – poinformował J. Chodorski.

– W jakim dziale? – dopytywał W. Modzelewski.

– W dziale odpowiednim przeznaczonym na odszkodowania – odpowiadał wójt.

– Prosiliśmy, żeby podano nam ten dział. Pan przecież doskonale zna budżet. W jakim to jest dziale? Pan wicewójt po to poprosił o przerwę, żeby udzielić odpowiedzi – pytał dalej W. Modzelewski.

Mimo kolejnych próśb wójt nie był w stanie wskazać dokładnej klasyfikacji budżetowej.

– Nie wiem czy państwo zgadzacie się na takie procedowanie uchwał. Mamy porządek obrad i za chwilę zaczniemy zadawać sto bardzo szczegółowych pytań w tych kwestiach. Panie przewodniczący ja apeluję do pana, żeby pan prowadził to zgodnie z porządkiem – wypalił J. Chodorski.

– Chciałbym zagłosować zgodnie ze swoim sumieniem. Przed chwilą okazało się, że miesiąc temu zagłosowałem nad uchwałą, na której nie ma zabezpieczonych środków finansowych. Chciałbym dowiedzieć się, czy na tę uchwałę mamy zabezpieczone środki finansowe i proszę o wskazanie działu, w którym jest taki zapis – stwierdził przewodniczący rady.

Może zatem warto, aby wójt i wicewójt zastanowili się nad zapisaniem na szkolenie dotyczące kwestii budżetowych?

Jabłonna Dla Mieszkańców