Przedszkole kontenerowe za 4.200.000 złotych?

Wójt Chodorski zamierza przeznaczyć 4.200.000 złotych na budowę tymczasowego przedszkola w Chotomowie, które przyjmie dzieci najwcześniej we wrześniu 2018 roku. Radni myślą bardziej perspektywicznie i chcą wykonania prac remontowanych, które pozwolą na bezpieczne użytkowanie obecnego przedszkola na czas budowy docelowego obiektu. W poniedziałek okaże się, która opcja zostanie wybrana. Sprawa ukrywania przez wójta wyników ekspertyzy stanu technicznego przedszkola trafi do prokuratury?

W poniedziałek, 4 grudnia w Domu Ogrodnika odbędą się dwie sesje Rady Gminy. Najpierw o godz. 16.30 – zwołana na wniosek wójta Jarosława Chodorskiego – w sprawie dokonania zmian w tegorocznym budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej, a później o godz. 17.30 – zwołana na wniosek grupy radnych – w sprawie zobowiązania wójta do przedstawienia harmonogramu prac związanych z opracowaniem dokumentacji oraz przeprowadzeniem prac remontowych budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie.

– Wczoraj zwróciłem się z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej w związku z sytuacją w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie. Temat jest ważny i pilny stąd też nie ma czasu na dodatkowe opóźnienie. Ze zdumieniem przyjmuję informację o wyznaczeniu terminu sesji dopiero w poniedziałek 4 grudnia. Ciekawe co będzie z przedszkolem tymczasowym o które wnioskuję? – poinformował 28 listopada wójt Chodorski.

Zgodnie z wnioskiem wójt chciał, żeby sesja odbyła się 30 listopada w Domu Strażaka w Chotomowie.

– „Temat jest ważny i pilny stąd też nie ma czasu na dodatkowe opóźnienie”. Fakty są jednak inne panie wójcie: ekspertyzę techniczną, wskazującą na stan techniczny budynku, trzymał pan 6 miesięcy w swojej szufladzie a nawet utrudniał pan radnym dostęp do tego dokumentu. Stracił pan cały sezon budowlany a teraz 3 dni są dla pana „opóźnieniem”. Mieszkańcy i rodzice ocenią pana bezczynność w przyszłorocznych wyborach; pomijam już, że nie ma pan żadnej oferty dla 170 dzieci oraz ich rodziców – odpowiedział wójtowi Marcin Mizgalski, mieszkaniec Chotomowa.

Projekty uchwał przygotowane przez wójta zakładają przeznaczenie 4.200.000 zł na wykonanie dokumentacji i budowę tymczasowego Przedszkola Gminnego. Przypomnijmy, że podczas spotkania w chotomowskim przedszkolu, które odbyło się 15 listopada, jeden z rodziców zapytał wójta, co stanie się jeśli już za 3 miesiące nie można będzie korzystać z przedszkola. Wójt zapewnił, że jeśli gmina będzie dbała o dach, można będzie eksploatować budynek jeszcze do przyszłego roku. Jeżeli jednak PINB podejmie decyzję o zamknięciu przedszkola, J. Chodorski nie przygotował innego rozwiązania aniżeli budowa kontenerowego przedszkola.

W przypadku budowy przedszkola kontenerowego, zgodnie ze stanowiskiem urzędu, dzieci najwcześniej będą mogły zostać do niego przeniesione we wrześniu 2018 roku. 24 listopada do Urzędu Gminy trafiła decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z którą dzieci oraz pracownicy będą musieli opuścić przedszkole w terminie 3 miesięcy od daty, kiedy decyzja stanie się ostateczna.

Podczas drugiej sesji radni będą chcieli zobowiązać wójta do przeprowadzenia prac remontowych, które pozwolą bezpiecznie użytkować budynek przedszkola. Dzięki temu gmina mogłaby rozpocząć budowę nowego, docelowego przedszkola i nie musiałaby wydawać 4.200.000 zł na przedszkole kontenerowe.

Możliwe, że sprawa wielomiesięcznego ukrywania przez wójta wyników ekspertyzy już niedługo trafi do prokuratury. Mimo zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających w budynku przedszkola, jak wskazują radni w uzasadnieniu do uchwały, wójt świadomie dopuścił do przeprowadzenia kolejnego naboru dzieci oraz otwarcia nowego roku szkolnego 2017/2018. W tym czasie wójt nie zlecił niezbędnych robót budowlanych, która poprawiłyby stan techniczny budynku przedszkola. Jak udało się nam ustalić, część radnych rozważa możliwość złożenia zawiadomienia do prokuratury.

Jabłonna Dla Mieszkańców