Podatki nie idą w górę , bo żyje się gorzej

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy przegłosowano stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok. Mamy dobrą wiadomość – podatki pozostały na dotychczasowym poziomie.

– Mają państwo propozycje stawek zgodnie ze stawkami obowiązującymi w 2017 roku. Są to stawki bez wzrostu. Na komisjach próbowałam przekonać państwa do niewielkich wzrostów, ponieważ jednak to nie uzyskało aprobaty, więc myślę, że teraz nie ma sensu o tym mówić – poinformowała radnych podczas listopadowej sesji Beata Stolarska, skarbnik gminy.

Pani skarbnik proponowała podczas komisji wzrost stawek od budynków lub ich części mieszkalnych z 0,65 zł do 0,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z 19,91 zł do 21,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. Ponadto B. Stolarska zaproponowała podniesienie podatków za budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (z 4,61 zł do 4,70 zł) oraz za budynki pozostałe (z 6,56 zł do 6,60 zł). Skarbnik zauważyła, że od kilku lat stawki podatku nie były podnoszone.

Tym razem wójt i radni byli zgodni – nie chcieli, aby stawki przyszłorocznych podatków zostały podniesione.

– Za dużo nie zrobiliśmy dla naszych mieszkańców przez ostatnie 3 lata. Z tego względu chciałbym, żeby stawki na 2018 rok pozostały na poziomie tych z 2017 roku – mówił radny Zenon Chojnacki. – W tej gminie nie żyje się lepiej jak nam się żyło. Żyje się nam na tym samym poziomie. Mamy coraz większe zagęszczenie, coraz więcej problemów z przedszkolem, żłobkiem i mieszkańcami. Mamy coraz mniej zadowolenia z tego, co się dzieje. Może podniesienie podatków nie będzie znaczące, ale dlaczego to robić, skoro żyje się nam gorzej? – dodał.

Warto dodać, że podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków nadal będzie wynosił 0,78 zł od 1 m² powierzchni. Wyjątkiem w dalszym ciągu będą grunty wykorzystywane na pola golfowe – 0,40 zł od 1 m² powierzchni.

Jabłonna Dla Mieszkańców