Kolejna innowacja w jabłonowskiej bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie została pod koniec listopada biblioteką partnerską systemu wypożyczeń międzybibliotecznych Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.

CWPN Academica jest innowacyjnym narzędziem pozwalającym na udostępnianie w bibliotece partnerskiej publikacji naukowych należących do zbiorów Biblioteki Narodowej, które mają postać cyfrową.

Głównym celem systemu Academica jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych, wypożyczalnią publikacji w postaci cyfrowej. Dostęp do zbiorów Biblioteki Narodowej odbywa się za pomocą dedykowanego terminalu, zlokalizowanego w bibliotekach (w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 102 i w bibliotece w Chotomowie przy ul. Strażackiej 8).

Rejestracja czytelników odbywa się za pomocą kart bibliotecznych w bibliotece. Rejestracji dokonuje biblioteka za pomocą elektronicznego formularza. Rejestrację użytkownika w CWPN Akademica poprzedza złożenie w bibliotece podpisanego oświadczenia. Po złożeniu oświadczenia, użytkownik otrzymuje indywidualne dane dostępowe. Dzięki systemowi rezerwacji, który zaimplementowano w cyfrowej wypożyczalni Academica, możliwe jest zaplanowanie przez czytelnika terminu pracy na terminalu w bibliotece w Jabłonnie lub w Chotomowie.

Academica pozwala na dostęp do ponad pół miliona pełnotekstowych publikacji – monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism. Zasoby Akademica obejmują współczesne piśmiennictwo naukowe ze wszystkich dziedzin. Publikacje są udostępniane zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pełnym poszanowaniem praw autorskich. Udostępnianie publikacji naukowych odbywa się wyłącznie w celach badawczych lub poznawczych na terenie biblioteki za pośrednictwem zarejestrowanego i autoryzowanego terminala.

Warto podkreślić, że system Akademica jest całkowicie bezpłatny i nie przewiduje wnoszenia jakichkolwiek opłat, zarówno przez biblioteki partnerskie, jak i przez czytelników. Jabłonowska placówka zaprasza zatem wszystkich czytelników a w szczególności studentów do korzystania z tej atrakcyjnej oferty naszej biblioteki.

Projekt Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA realizowany pod auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej przez Bibliotekę Narodową oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, a finansowany jest z funduszy Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3.

Źródło: GBP w Jabłonnie