Przebudowa Zegrzyńskiej 1 do szuflady

Urząd Gminy zrezygnował z generalnego remontu budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonnie. Mimo że firma przygotowała trzy koncepcje, gmina odstąpiła od dalszych zapisów umowy polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę. Postanowiono przeprowadzić jedynie niezbędne prace.

Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że Urząd Gminy podpisał umowę z Info.-Inż.-Media dotyczącą wykonania koncepcji, projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1. Wartość umowy wyniosła 119.310 zł. Do tej pory firma zrealizowała 3 koncepcje – 2 niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz 1 zakładającą całkowitą rozbiórkę budynku. Urząd wypłacił w zamian pierwszą transzę w wysokości 12.000 zł.

– Stworzone koncepcje mają naprawić ten stan, tworząc z Zegrzyńskiej 1 budynek na miarę czasów – tak jeszcze w październiku samorządowy biuletyn opisywał metamorfozę, która miała czekać zniszczony budynek.

W tym samym piśmie opublikowano grafiki i szczegółowe informacje na temat koncepcji, które miały z czasem zostać przeniesione z papieru w rzeczywistość. Okazało się jednak, że na razie trafią głęboko do szuflady. Przynajmniej na najbliższe lata. Powód? Urząd Gminy po wykonaniu koncepcji przez firmę, odstąpił od przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Podpisano za to aneks do umowy  z Info.-Inż.-Media, w ramach którego firma przygotowała za kilkadziesiąt tysięcy złotych dokumentację dotyczącą wykonania niezbędnych prac w celu niestwarzania przez ten budynek zagrożenia i możliwości jego użytkowania oraz kosztorys inwestorski.

– Szastamy gotówką. Jeżeli tak będziemy szanowali pieniądze, to nigdy nie będziemy mieli wystarczających środków w budżecie – Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy ocenił działania urzędników.

Radni chcieli dowiedzieć się, jakie środki finansowe gmina będzie musiała wydać w najbliższych latach na niezbędne prace remontowe. Dlatego poproszono urzędników o podanie kwoty kosztorysu inwestorskiego.

– Pan mecenas już raz wypowiadał się na ten temat, że kosztorysów inwestorskich nie można ujawniać – mówił podczas posiedzenia Komisji Budżetowej wójt Jarosław Chodorski.

Dzień później radni zapytali mecenasa, czy można upublicznić kwotę dotyczącą remontu budynku. Sławomir Markowski odpowiedział, że nie ma zakazu, który mówiłby, że pod groźbą kary nie można udostępnić tej informacji.

– Tylko czy jest to zasadne z biznesowego punktu widzenia? – zauważył mecenas.

Jabłonna Dla Mieszkańców