Przebudowa wału wstrzymana

Jeszcze w ubiegłym roku wydawało się, że to tylko kwestia czasu, kiedy zostanie rozpoczęta przebudowa wału przeciwpowodziowego. W ocenie jabłonowskich samorządowców jest on w niezadowalającym stanie i zagraża bezpieczeństwu mieszkańców naszej gminy. Niestety prace nad przebudową wału zostały wstrzymane, a pieniądze zwrócone do Urzędu Gminy.

Województwo Mazowieckie zwróciło do gm. Jabłonna ponad 100.000 zł, które miało być naszym wkładem w przebudowę wału przeciwpowodziowego na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki. Środki finansowe zostały zwrócone również innym samorządom. Powód? Jak tłumaczy wójt Jarosław Chodorski, do końca 2017 r. miał zostać wykonany projekt przebudowy wału, projektant przekazał dokumentację, ale pojawiły się uwagi, że jest ona niezgodna z umową, po czym zaszły zmiany na szczeblu centralnym i teraz za przebudowę odpowiedzialne jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wspomniana jednostka nie jest jeszcze uporządkowana pod względem organizacyjnym i nie wiadomo kto z jej struktur będzie odpowiedzialny za przebudowę wału. Być może samorządy będą musiały podpisać nowe porozumienie w sprawie tej inwestycji.

– W 2017 roku miał być wykonany projekt, a w tym roku mieliśmy działać w kierunku uzyskania pozwolenia na wykonanie modernizacji wału. Teraz dowiaduję, że pieniądze wróciły do nas. Jest przecież kontynuacja działań! – mówi radna Dorota Świątko.

Według wcześniejszych deklaracji przebudowa wału miała zakończyć się do 2022 roku. Środki na ten cel miały pochodzić przede wszystkim ze szczebla centralnego oraz częściowo od samorządów z terenu pow. legionowskiego i nowodworskiego oraz Woj. Mazowieckiego. Co dalej?

– Stan wału jest niedostateczny i wymaga pilnej przebudowy. Jego przebudowa jest jedną z najbardziej priorytetowych inwestycji, która musi zostać wykonana w najbliższych latach. Chodzi przecież o nasze bezpieczeństwo, dlatego musimy dążyć do tego, żeby prace związane z przebudową zostały rozpoczęte – ocenia radny Adam Krzyżanowski.

Jak można zaobserwować, i wójtowi i radnym zależy na tym, aby inwestycja jak najszybciej została wykonana. Wspólne stanowisko cieszy, ponieważ w innych tematach często mają inne zdanie.

Jabłonna Dla Mieszkańców