100 osób chce wymienić piece

Do poniedziałku w Urzędzie Gminy można było składać deklaracje chęci uczestnictwa w programie modernizacji domowych kotłowni. Z dofinansowania na wymianę pieca chce skorzystać 100 mieszkańców.

– Łącznie do Urzędu płynęło 100 wniosków, co w stosunku do ilości deklaracji złożonych w minionym roku, stanowi prawie dwukrotny wzrost – informuje Urząd Gminy.

Mieszkańcy mogli składać wnioski z podziałem na trzy źródła dofinansowania: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków własnych gminy oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów. Największy  zainteresowaniem cieszyła się druga opcja, z której chciałoby skorzystać 70 osób. Z kolei o środki z WFOŚiGW zamierza starać się 28 mieszkańców, a z MJWP – 2 osoby.

– Przed nami następujące działania: sprawdzenie wniosków pod względem ich kompletności, oszacowanie kwoty złożonych wniosków i podanie informacji jaką kwotę należy zabezpieczyć w budżecie oraz monitoring naborów wniosków do WFOŚiGW – informują urzędnicy.

Jabłonna Dla Mieszkańców