Prezydent Andrzej Duda: przyszłość jest domeną ludzi młodych

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę w sprawie młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa. – Głos młodych ludzi, ich zdanie, opinia i inicjatywa będą brzmiały mocniej i skuteczniej – mówił prezydent. W uroczystości wzięli udział Karol Urbaniak i Karola Jagielska z 05-110 Stowarzyszenie Młodych Mieszkańców Gminy Jabłonna.

Andrzej Duda zaznaczył, że młodzi mają bardzo ambitne oczekiwania i czasem nie wszystko, czego by chcieli, da się zrealizować. Ale – w jego opinii – ta ambicja stanowi dla dojrzałych polityków impuls do tego, by być ambitniejszymi w realizacji różnych zadań, gdyż „na każdym z nas ciąży obowiązek realizacji zasady zrównoważonego rozwoju”.

– Ten zrównoważony rozwój to myślenie nie tylko o tym, co tu i teraz. To także myślenie o tym, co w przyszłości. A to, co w przyszłości, jest przede wszystkim domeną ludzi młodych. Dlatego bardzo się cieszę, że na różnych szczeblach działalności politycznej w naszym kraju od dzisiaj – po podpisaniu tej ustawy – głos młodych ludzi, ich zdanie, opinia i inicjatywa będą brzmiały mocniej i skuteczniej – akcentował prezydent.

Źródło: prezydent.pl

W uroczystości wzięli udział zastępca szefa KPRP Piotr Ćwik, sekretarz stanu Błażej Spychalski i doradca prezydenta RP Łukasz Rzepecki. Obecny był także premier Mateusz Morawiecki, pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej Piotr Mazurek oraz przedstawiciele organizacji młodzieżowych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – młodzieżowa rada gminy może zostać utworzona na wniosek co najmniej jednej piątej ustawowego składu rady gminy bądź wójta gminy, albo organizacji pozarządowych, lub uczniów i studentów szkół oraz uczelni z terenu danej gminy.

Doradca prezydenta RP Łukasz Rzepecki na briefingu prasowym poinformował, że w ramach cyklu „Młodzi w Pałacu” przeprowadził konsultacje z ponad 100 organizacjami młodzieżowymi. – Dla prezydenta Andrzeja Dudy bardzo ważny jest dialog z młodym pokoleniem. Prezydent angażuje się we wszystkie sprawy młodzieżowe – lokalne, regionalne, a także ogólnopolskie – podkreślał.

Źródło: prezydent.pl