Pozyskamy pieniądze na bezpieczeństwo mieszkańców?

Do końca lipca Urząd Gminy może złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców. Łączna kwota rządowego wsparcia wyniesie 3 mln zł. Czy nasza gmina będzie ubiegać się o część tych środków zewnętrznych?

Głównym celem „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017” jest wsparcie działań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców. Samorządy i organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów związanych z bezpieczeństwem w miejscach publicznych, przeciwdziałaniem zjawiskom patologii oraz ochroną dzieci i młodzieży oraz  edukacją dla bezpieczeństwa.

Dodatkowo Urząd Wojewódzki może zarekomendować jeden wniosek dotyczący współpracy społeczności lokalnej z dzielnicowym – „Dzielnicowy bliżej nas”.

Kwota dofinansowania w pierwszym projekcie nie może przekroczyć 75.000 zł., a w projekcie „Dzielnicowy bliżej nas” 50.000 zł.

Spośród nadesłanych projektów zespół koordynacyjny przy wojewodzie wybierze dziesięć najlepszych, w tym jeden dotyczący projektu „Dzielnicowy bliżej nas”. Zarekomendowane projekty zostaną przekazane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Jabłonna Dla Mieszkańców