Powstaną 2 kilometry ścieżek rowerowych

Urząd Gminy rozpoczął budowę dwukilometrowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Modlińskiej w Jabłonnie. Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle rozpocznie się budowa kolejnych odcinków ścieżek rowerowych.

We wtorek, 3 lipca firma Ok-bud Piotr Morawski rozpoczęła roboty na ul. Modlińskiej. Urząd przewiduje termin zakończenia prac na koniec października.

– W ramach inwestycji dofinansowanej ze środków zewnętrznych, zostaną wykonane ścieżki rowerowe na odcinku 2 km, chodnik, rozbudowane zostaną wyspy dzielące z azylami dla pieszych i rowerzystów. Prace obejmą również przebudowę peronów przystankowych wraz z zatokami autobusowymi oraz przebudowę zjazdów na prywatne posesje i drogi publiczne – informuje Urząd Gminy.

Ścieżka rowerowa będzie znajdować się po obu stronach ul. Modlińskiej. Po południowej stronie zostanie wykonany pas rowerowy w kolorze czerwonym (od drogi dojazdowej do ul. Buchnik Las do wjazdu na teren parafii). Po stronie północnej, na odcinku od ul. Szkolnej (przy Rondzie Biskupów Płockich), do wjazdu na parking przy basenie GCKiS rowerzyści będą poruszać się oznakowanym na czerwono pasem rowerowym. Na wysokości Skweru Alfy i Skiby, ścieżka przejdzie w ciąg pieszo-rowerowy.

W ramach inwestycji, zostaną przebudowane istniejące przejścia dla pieszych – trzy z nich zostaną uzupełnione o funkcję przejazdu dla rowerów z azylami. Przed przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerów zostaną zamontowane punktowe elementy odblaskowe, które będą ostrzegać kierowców przed zbliżającą się przeprawą przez jezdnię.

Inwestycja jest realizowana w ramach wspólnego projektu gmin Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew. W poprzednim miesiącu włodarze sąsiednich gmin wystosowali pismo do wójta Jarosława Chodorskiego, w którym okazali duże zaniepokojenie w związku z opóźnieniami dotyczącymi realizacji projektu na terenie gm. Jabłonna.

– Zwracamy także uwagę, że postęp realizacji projektu w przypadku Gminy Jabłonna jest niewystarczający i znacząco odbiega od prezentowanego przez pozostałe gminy. Powoduje to ryzyko niedotrzymania końcowego terminu realizacji projektu, wyznaczonego dla wszystkich jego partnerów – informowali włodarze sąsiednich gmin.

Prezydent, burmistrzowie i wójtowie dodali, że gm. Jabłonna wystąpiła już o wyłączenie części planowanych pierwotnie odcinków dróg rowerowych, zachowując pełną kwotę dofinansowania na znacznie ograniczony zakres prac.

– Partnerzy projektu nie wyrażą jednak zgody na dalszą ingerencję w jego przedmiot – czytamy w piśmie. – Pragniemy także oświadczyć, że jeżeli w wyniku zaniechań w realizacji obowiązków, jakie przyjęła na siebie Gmina Jabłonna, pozostałym gminom partnerskim zmniejszona lub cofnięta zostanie kwota dofinansowania to wystąpią one ze stosownym roszczeniem odszkodowawczym – dodawali władze sąsiednich gmin.

Nadal nie wiadomo kiedy i czy w ogóle rozpoczną się prace związane z budową ścieżek rowerowych na pozostałych odcinkach w Jabłonnie i we wsiach zachodnich.

Jabłonna Dla Mieszkańców