Będą zmiany w Urzędzie Gminy? Jakie?

M.in. wydłużenie czasu pracy Urzędu Gminy, wizyty domowe u osób niepełnosprawnych i starszych oraz oraz wzmocnienie działów odpowiedzialnych za inwestycje zapowiedział radny Adam Krzyżanowski. Wczoraj odbyła się konferencja prasowa odnośnie funkcjonowania Urzędu Gminy w latach 2018-2023. Według nieoficjalnych informacji Krzyżanowski wystartuje jesienią w wyborach na wójta gm. Jabłonna.

We wtorek, 3 lipca A. Krzyżanowski wspólnie z Anną Murawską-Furmanek, Damianem Ściseł, Waldemarem Kozicz, Mirosławem Urbańskim i Grażyną Napiórkowską ze Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Jabłonna przeprowadził konferencję prasową w temacie funkcjonowania Urzędu Gminy Jabłonna w latach 2018-2023. Radny przedstawił propozycje dotyczące zmian, które zostały wypracowane przez stowarzyszenie w wyniku konsultacji społecznych prowadzonych z mieszkańcami gm. Jabłonna.

Radny Krzyżanowski zaproponował zwiększenie w kolejnej kadencji liczby konsultacji społecznych realizowanych przez Urząd Gminy. Zauważył, że nie może dochodzić sytuacji, kiedy wójt bez poznania opinii mieszkańców chce przesunąć pomnik w nową lokalizację, jak to miało miejsce z Pomnikiem Orła Białego w Chotomowie. Konsultacje społeczne mają pozwolić mieszkańcom na decydowanie o kierunku rozwoju gm. Jabłonna.

Pojawiła się także propozycja wprowadzenia w latach 2018-2023 wizyt domowych urzędników u osób niepełnosprawnych i starszych, które nie są w stanie wyjść z domów, żeby załatwić sprawy urzędowe. Według radnego konieczne jest również wydłużenie czasu pracy urzędu jeden dzień w tygodniu do godz. 20.00 – w ten sposób osoby pracujące i uczące się w Warszawie nie będą zmuszone do brania urlopów, aby załatwić urzędowe sprawy. Ponadto A. Krzyżanowski zwrócił uwagę, że urzędnicy powinni częściej wychodzić zza biurek, żeby móc weryfikować w terenie poziom realizacji wykonywanych zadań, m.in. koszenia trawy czy czyszczenia przystanków.

A. Krzyżanowski zamierza wzmocnić obecnie kulejące działy dotyczące planowania przestrzennego, inwestycji i zamówień publicznych. Powód? Według radnego niedopuszczalne jest, że od momentu przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do jego uchwalenia często mija kilka lat. A. Krzyżanowski twierdzi, że inwestycje muszą być wykonywane bez opóźnień, zgodnie z harmonogramem oraz jak najwyższą jakością.  Ważnym aspektem jest również pozyskiwanie środków zewnętrznych – przede wszystkim w kontekście wyłonienia wykonawcy, realizacji inwestycji, osiągnięcia wskaźników i prawidłowego rozliczenia projektu, gdyż uzyskanie promesy o refinansowaniu inwestycji jest tylko początkiem drogi do jej faktycznego wykorzystania. Radny jest zdania, że w przyszłej kadencji nie może dojść do sytuacji, jaka jeszcze niedawno miała miejsce w jabłonowskim urzędzie, że przez miesiąc nie działał Referat Zamówień Publicznych, który odpowiada za przygotowywanie przetargów.

CHR_2421

Od lewej: Adam Krzyżanowski, Anna Murawska-Furmanek, Damian Ściseł, Waldemar Kozicz, Mirosław Urbański, Grażyna Napiórkowska

Kolejną propozycją jest pozyskiwanie sponsorów na promocję Gminy Jabłonna. Obecnie Urząd Gminy ma kłopot z pozyskiwaniem środków od firm prywatnych na organizację wydarzeń kulturalnych i opiera się na środkach publicznych. A. Krzyżanowski zamierza też przebudować gazetkę gminną, aby przekazywała wiarygodne informacje na temat działań urzędu i Rady Gminy.

Radny chce również zmienić podejście urzędników do przestrzegania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy o samorządzie gminnym i Statutu Gminy Jabłonna w zakresie terminowości. Według niego nie może dochodzić do sytuacji, jak jeszcze niedawno, że sekretarz gminy informuje, że nie ma czasu na przygotowanie odpowiedzi mimo upływających terminów. A. Krzyżanowski w kolejnym punkcie odniósł się także do przygotowania merytorycznego – jego zdaniem kierownictwo urzędu nie może uchylać się od przedstawiania informacji mieszkańcom, radnym i dziennikarzom, a informacje są udostępniane – jak zdarza się obecnie – dopiero po wyrokach sądowych.

CHR_2442

– Ważna jest także jakość kontaktów radnych z mieszkańcami, aby dyskusje były prowadzone w sposób kulturalny. Sesje powinny być wizytówką gm. Jabłonna, a obecnie są antyreklamą ze względu na kłótnie wójta z częścią Rady Gminy. Za zmianę sposobu dyskusji na merytoryczną będą odpowiadać nowa Rada Gminy i nowy przewodniczący Rady Gminy – mówił A. Krzyżanowski.

Jak twierdzi A. Krzyżanowski zaproponowane zmiany nie tylko nie zwiększą wydatków w budżecie gminy, ale jednocześnie wpłyną na ich zmniejszenie.

– Największym problemem Urzędu Gminy Jabłonna jest sposób zarządzania pracownikami, którzy często posiadają wysokie kompetencje i duże doświadczenie, ale mimo to obecny sposób zarządzania nie wykorzystuje ich potencjału. Przedstawione rozwiązania można wprowadzić od zaraz. Niestety przez 4 lata zostało niewiele zrobione, żeby urząd był przyjazny dla mieszkańców, natomiast mieszkańcy nie byli traktowani jak niechciani petenci, tylko partnerzy do rozmów i podejmowania decyzji. Zaproponowane zmiany mają dotyczyć zakresu zarządzania i współpracy z mieszkańcami, a nie wymiany mebli w urzędzie na nowe – dodał radny.

Nieoficjalnie mówi się, że A. Krzyżanowski w jesiennych wyborach będzie ubiegał się fotel wójta gm. Jabłonna.

Jabłonna Dla Mieszkańców