Powoli upada pomysł budowy kontenerowego przedszkola

We wtorek odbyło się spotkanie radnych i urzędników z Radą Rodziców działającą przy Przedszkolu Gminnym w Chotomowie. Okazało się, że fiaskiem zakończyły się negocjacje wójta z Kurią Diecezjalną w sprawie budowy przedszkola kontenerowego za 4.200.000 zł przy ul. Piusa w Chotomowie. Przewodniczący Rady Gminy wskazał, gdzie prawdopodobnie powstanie przedszkole docelowe.

Jabłonna Dla Mieszkańców: Wczoraj odbyło się spotkanie z Radą Rodziców działającą przy Przedszkolu Gminnym w Chotomowie. Co ustalono podczas rozmów?
Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy: Przedstawiliśmy pomysł budowy nowego przedszkola przy ul. Żeligowskiego 27 w Chotomowie, poinformowaliśmy rodziców, że w budżecie na 2017 rok zostało zabezpieczone 400.000 zł na wykonanie projektu oraz Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wniosek na 2018 rok w kwocie 749.000 zł na zakup nieruchomości przy ul. Żeligowskiego 27 pod potrzeby przedszkola. Ten wniosek będzie głosowany 27 grudnia podczas sesji Rady Gminy. Sądzę, że zostanie przegłosowany jednogłośnie, ponieważ komisja zaopiniowała pozytywnie i jednogłośnie wniosek związany z przekazaniem pieniędzy na zakup wspomnianej działki. Dodam, że pan wójt Jarosław Chodorski negatywnie zaopiniował ten wniosek.

W ostatnich dniach pojawiały się nieoficjalne informacje, że Kuria Diecezjalna nie wyraziła zgody, żeby wybudować przedszkole kontenerowe przy ul. Piusa w Chotomowie na terenie należącym do tamtejszej parafii. Czy ta kwestia również była omawiana?
Zadaliśmy pytanie panu wicewójtowi Marcinowi Michalskiemu i z jego odpowiedzi można wywnioskować, że to, o czym pan wspomina, jest prawdą. Pan wicewójt odpowiadał w sposób bardzo zawiły, ale to potwierdził.

Czy w tym przypadku Urząd Gminy przedstawił inną propozycję lokalizacji ewentualnej budowy przedszkola kontenerowego?
Propozycja urzędu jest taka, żeby budować przedszkole kontenerowe przy CEKS w Chotomowie.

To się kłóci z propozycjami radnych, którzy chcą, żeby przedszkole tradycyjne powstało przy ul. Żeligowskiego.
To się kłóci przede wszystkie z wcześniejszymi wypowiedziami pana wójta i jego zastępcy, którzy mówili, że wybudowanie przedszkola kontenerowego przy CEKS jest nierealne.

Czy podczas najbliższej sesji problem przedszkola w Chotomowie zostanie definitywnie rozwiązany?
Pan radny Arkadiusz Syguła przeprowadził rozmowę z siostrami zakonnymi, które są właścicielkami terenu przy ul. Żeligowskiego i wyraziły pozytywną opinię na temat sprzedaży gruntu. Z kolei my w środę po świętach zabezpieczymy odpowiednią kwotę, a reszta będzie już w rękach pana wójta. To on musi podjąć się negocjacji i jeśli negocjacje powiodą się, podpisać stosowne dokumenty, żebyśmy stali się właścicielami tego terenu.

Rodzice twierdzą, że jeśli powstanie przedszkole docelowe, to i tak trzeba będzie czekać około 2 lat na jego otwarcie. Co w tym czasie będzie z dziećmi?
To pytanie zostało zadane panu wicewójtowi. Odpowiedział nam, że część dzieci zostanie umieszczona w przedszkolach prywatnych, gdzie gmina będzie dopłacała, a część w szkołach, gdzie będą wolne sale. Z kolei jako radni podejmiemy rozmowy z jednym mieszkańców Chotomowa w celu wynajęcia lub wydzierżawienia od niego budynku, gdzie można byłoby znaleźć miejsce dla około 100 dzieci. Jednocześnie rodzice zawnioskowali o zobowiązanie wójta, żeby natychmiast przeprowadził odgrzybianie obecnego przedszkola. Na ten cele Rada Gminy zabezpieczyła już w październiku 50.000 zł i do dnia dzisiejszego nic nie zostało w tym zakresie zrobione.

Kilka dni wcześniej rozmawialiśmy na temat pomysłu budowy przedszkola kontenerowego przy ul. Piusa w Chotomowie z Arkadiuszem Sygułą, przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

– Z nieoficjalny źródeł wiemy, że do chotomowskiego proboszcza zostało skierowane pismo, w którym biskup nie wyraził zgody na wynajęcie na 3 lata placu na ul. Piusa pod kontenerowe przedszkole. W ten sposób straciliśmy 7 miesięcy, które mogliśmy wykorzystać na budowę przedszkola. Ludzie byli oszukiwani, radni byli okłamywani i jak zwykle nic nie zostało załatwione przez pana wójta. Rada Gminy uważa, że trzeba budować docelowe przedszkole przy ul. Żeligowskiego, ponieważ jest to najlepsze miejsce pod tego typu inwestycję. Gdybyśmy wiedzieli to w maju, mielibyśmy już zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a tak wszystko opóźniło się przez pana wójta – mówi radny Syguła.

Jabłonna Dla Mieszkańców