Nowy dyrektor SZPZOZ w Jabłonnie?

Komisja konkursowa zarekomendowała Iwonę Michalską na stanowisko dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie. Michalska obecnie jest zastępcą dyrektora ds. pielęgniarstwa w NZOZ Legionowo.

– W dniu 15 grudnia br. komisja konkursowa, w drodze tajnego głosowania, bezwzględną większością, rekomendowała Panią Iwonę Michalską na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie. Kandydatka spełnia kryteria wymagane na ww. stanowisku tj. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika – informuje radny Mariusz Grzybek.

Do konkursu stanęły trzy kandydatki. Kandydatury dwóch z nich zostały odrzucone z powodu uchybień formalnych. Obie panie odwołały się od decyzji komisji.

Jabłonna Dla Mieszkańców