Powiat zaoszczędził na chodniku, gmina już nie

Starostwo rozstrzygnęło przetarg na budowę chodnika na ulicy Partyzantów w Chotomowie. Początkowo planowano przeznaczyć na inwestycję milion złotych, ale w wyniku postępowania zwycięska firma zobowiązała się wykonać prace za kwotę blisko dwa razy niższą.

Na początku lipca poznaliśmy wyniki przetargu na budowę chodnika o długości 1773 metrów, który połączy chotomowskie szkoły. W przetargu wystartowało sześć firm, a najlepszą ofertę przedstawiły ROBOTY ZIEMNE-BUDOWLANE Janusz Mróz z Legionowa. Przedsiębiorstwo zaoferowało najniższą cenę – 510.081,35 zł oraz 8-tygodniowy termin wykonania chodnika i 60-miesięczną gwarancję.

W maju, jeszcze przed rozstrzygnięciem przetargu pisaliśmy o ustaleniach między powiatem, a gminą. Zakładały one, że inwestycja będzie kosztować ok. 1.000.000 zł, w tym gmina przeznaczy 200.000 zł, a starostwo ok. 800.000 zł. Przetarg przyniósł jednak spore oszczędności, na których skorzysta jedynie powiat. Gmina wyłoży, jak wcześniej ustalił wójt Jarosław Chodorski, 200.000 zł, natomiast powiat ok. 310.000 zł. Ponadto w wyniki wcześniejszych rozmów, gmina wzięła na siebie ciężar wykonania projektu przebudowy skrzyżowania ul. Chotomowskiej i Modlińskiej w Jabłonnie.

Podczas czerwcowej sesji Rady Gminy wicestarosta Robert Wróbel powiedział, że chodnik zostanie wykonany z kostki betonowej, będzie miał odwodnienie i zjazdy, zostaną usunięte kolizje z obecnie znajdującymi się w pasie drogowym słupami. Szerokość chodnika wyniesie dwa metry.

Radni zwrócili uwagę na problem odwodnienia. Obecnie na ul. Partyzantów po deszczach tworzą się ogromne kałuże, a woda spływa jedynie na stronę, gdzie jeszcze nie ma chodnika. Czy zatem „zamknięcie” jezdni z obu stron chodnikami nie spowoduje jeszcze większych problemów ze źle działającym odwodnieniem?

– W projekcie teraz nie zmienimy spadku (drogi – red.), dlatego zaprojektowaliśmy porządne odwodnienie podchodnikowe i stąd bierze się taki koszt inwestycji – R. Wróbel odpowiadał na pytania radnych, gdy budowa chodnika jeszcze miała kosztować ok. 1.000.000 zł.

Wicestarosta przyznał, że przy nawalnym deszczu, z odprowadzeniem wód opadowych poradziłyby sobie tylko rowy lub kanalizacja deszczowa. Takie rozwiązania jednak nie zostaną wykorzystane przy budowie chodnika na ul. Partyzantów.

Jabłonna Dla Mieszkańców