Potrzebna rozbudowa kuchni w szkole w Jabłonnie

Rada Rodziców stara się, żeby gmina rozpoczęła w najbliższe wakacje rozbudowę kuchni w Szkole Podstawowej w Jabłonnie. Inwestycja miałaby zostać sfinansowana z oszczędności uzyskanych po przetargach oraz dodatkowych środków z podatku PIT. Radni uważają, że jest to ważna inwestycja.

9 grudnia br. do Urzędu Gminy wpłynęło pismo sporządzone przez Radę Rodziców, która działa przy jabłonowskiej podstawówce. Przewodnicząca RR, Magdalena Skrzypińska i wiceprzewodniczący RR, Jakub Janik (na zdjęciu głównym) zwrócili się do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z prośbą o zgłoszenie wniosku do budżetu na 2017 rok polegającego na wprowadzeniu inwestycji dotyczącej rozbudowy kuchni w szkole Jabłonnie. Rada Rodziców zaproponowała, żeby przeznaczyć na ten cel 10.000 zł.

1

– Zdajemy sobie sprawę, że wnioskowana kwota jest zbyt niska i nie wystarczy na realizację inwestycji. Jednak prawdopodobny termin jej realizacji to okres wakacyjny. Do tej pory powinny pojawić się oszczędności po przetargowe oraz dodatkowe środki z podatku PIT. Umożliwi to przesunięcie środków w budżecie i realizację przynajmniej pierwszego etapu prac – twierdzą M. Skrzypińska i J. Janik. – Projekt takiej rozbudowy jest już wykonany i kosztował ponad 30 000 zł. Jeśli inwestycja nie rozpocznie się w przyszłym roku, to projekt się zdezaktualizuje i trzeba będzie do wykonać ponownie. Byłaby to niegospodarność i marnowanie naszych wspólnych pieniędzy – dodają.

Według Rady Rodziców, kuchnia w szkole w Jabłonnie już teraz jest niewydolna, dlatego jej rozbudowa staje się niezbędna.

Temat wspomnianej inwestycji poruszono kilka dni później podczas posiedzenia Komisji Budżetowej. Radna Teresa Gałecka potwierdziła, że należałoby zabezpieczyć na następny rok przynajmniej niewielką kwotę, która nie pozwoliłaby na dezaktualizację projektu.

Radni dopytywali wójta, dlaczego w projekcie przyszłorocznego budżetu nie zaplanowano nawet złotówki na rozbudowę kuchni. Jarosław Chodorski stwierdził, że to zadanie nie jest na tyle ważne, żeby rozpocząć je w 2017 roku. Dodał również, że gmina chce odłożyć inwestycję na później, ponieważ będzie ona wymagała dużych nakładów finansowych. Środki trzeba będzie znaleźć także na wyposażenie kuchni.

– Ze stołówki korzysta 500 dzieciaków i to nie jest ważne zadanie? – pytała T. Gałecka.

Włodzimierz Kowalik, wiceprzewodniczący Rady Gminy zauważył, że na chwilę obecną kuchnia funkcjonuje warunkowo. Dlatego też należałoby pokazać Sanepidowi, że gmina chce dostosować ją do odpowiednich warunków. Radny Arkadiusz Syguła dodał, że są też programy, gdzie można pozyskać zewnętrzne środki na wyposażenie kuchni.

Ostatecznie pojawił się wniosek, aby w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyć 20.000 zł na tę inwestycję. W ten sposób radni odnieśli się do prośby Rady Rodziców. Niemniej jednak jest to dopiero pierwszy krok. Drugi musi zostać postawiony na najbliższej sesji, kiedy Rada Gminy będzie przegłosowywać uchwałę dotyczącą budżetu na 2017 rok.

Jabłonna Dla Mieszkańców