Ponad 100 tysięcy złotych na nagrody

W poprzednim miesiącu wójt Jarosław Chodorski podjął decyzję o przyznaniu nagród prawie wszystkim pracownikom Urzędu Gminy. Na ten cel przeznaczono 111.425 zł. Chodorski szczególnie docenił swojego zastępcę, któremu także podwyższył wynagrodzenie.

Już pod koniec grudnia informowaliśmy, że według nieoficjalnych informacji w Urzędzie Gminy ponownie przydzielono nagrody. Jak – już oficjalnie – udało się nam ustalić, wójt w poprzednim miesiącu docenił 67 pracowników. Na wypłatę nagród gmina przeznaczyła 111.425 zł. Przypomnijmy, że w maju 2016 roku J. Chodorski także podjął decyzję o przyznaniu nagród urzędnikom – wtedy budżet gminy uszczuplił się o 68.800 zł.

Urzędu Gminy nie ominęły również podwyżki. J. Chodorski docenił swojego zastępcę Marcina Michalskiego i podwyższył jego wynagrodzenie o 840 zł miesięcznie (dodatkowo w maju nagroda w wysokości 1200 zł, w grudnia – 2.000 zł). Podwyżkę otrzymała również jedna z urzędniczek z Wydziału Budżetu i Finansów.

Wiadomości o finansowym docenieniu pracy wicewójta wzbudziły zdziwienie podczas ostatniej sesji Rady Gminy. J. Chodorski podkreślał zasługi swojego zastępcy, wymieniając zajmowanie się od ponad półtora roku dużym wnioskiem wodno-kanalizacyjnym, temat ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych czy też projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

Wójtowi jednak zwrócono uwagę, że za przygotowanie wniosku odpowiedzialne były przede wszystkim firmy zewnętrzne, które opracowały program funkcjonalno-użytkowy i analizę koncentracji kanalizacji sanitarnej oraz studium wykonalności. Ponadto należy zauważyć, że nadal nie ma decyzji o przyznaniu gm. Jabłonna dofinansowania w wysokości kilkudziesięciu milionów zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Urząd Gminy otrzymał 4,2 mln zł środków zewnętrznych na budowę i przebudowę ścieżek rowerowych, ale projekt był realizowany wspólnie z kilkoma gminami. Co więcej, partnerem wiodącym było Legionowo i jak informuje Tamara Mytkowska, rzecznik prasowy Miasta Legionowo, nasi sąsiedzi odpowiadali za reprezentowanie projektu na zewnątrz i jego realizację.

Trzeba podkreślić, że to wicewójt Michalski sprawuje nadzór nad działalnością Wydziału Inwestycji, Referatu Gospodarki Komunalnej oraz Biura Pozyskiwania Funduszy i Zamówień Publicznych. W poprzednim roku wspomniane działy nie zrealizowały m.in. rozbudowy przedszkola w Jabłonnie, przebudowy skrzyżowania ul. Modlińskiej z Chotomowską w Jabłonnie, budowy łącznika ul. Zegrzyńskiej i Szarych Szeregów w Jabłonnie czy inwestycji na ul. Szkolnej przy os. Bukowy Dworek. Ponadto wicewójt pełni nadzór nad komórką, która była odpowiedzialna za złe przygotowanie gminy do zimowego utrzymania dróg i chodników.

M. Michalski zarobił w poprzednim miesiącu 11.084,18 zł. Na tę kwotę składają się: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki funkcyjny, specjalny i stażowy, ryczałt samochodowy i delegacja.

Jabłonna Dla Mieszkańców