Pomniki z odznaką

Powiat Legionowski wspólnie z gminą Jabłonna przeprowadza modernizację oznakowania pomników przyrody na terenie zespołu pałacowo-parkowego Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie.

Ustawa o ochronie przyrody nakłada na samorządy obowiązek oznakowania drzew będących pomnikami przyrody. Prace, w wyniku których najstarsze, objęte ochroną drzewa zostaną zinwentaryzowane i oznakowane, rozpoczęły się w sierpniu. Do tej pory tabliczki z orłem i nazwą „pomnik przyrody” otrzymała blisko połowa przeznaczonych do oznaczenia drzew pomnikowych, rosnących w północnej części parku. Pozostałe zostaną oznakowane do końca roku.

Oprócz nowych tabliczek dodano również nazwy gatunkowe drzew. Na terenie parku w Jabłonnie znajduje się 58 pomników przyrody w dziewięciu gatunkach drzew – dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, wiąz szypułkowy, jesion wyniosły, grab pospolity, glediczja trójcierniowa, modrzew europejski, topola biała oraz klon zwyczajny.

Źródło: Powiat Legionowski