In vitro dla Mazowsza. Znamy realizatorów samorządowego programu

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził wybór 3 podmiotów, które będą realizować program in vitro. Ze wsparcia samorządu Mazowsza skorzysta około 440 par. W budżecie Mazowsza jest na ten cel blisko 6,7 mln zł.

W konkursie na realizatora „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego” złożono 10 ofert. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej komisja ostatecznie wybrała 3 wykonawców, w tym dwóch z Warszawy – Medi Partner Sp. z o.o. i Centrum Zdrowia Warszawa Sp. z o.o. oraz jednego z Płocka – Gravida Sp. z o.o.

– Jesteśmy na ostatniej prostej. Wiemy już, kto będzie realizował nasz program. Przed nami jeszcze podpisanie umów i ruszamy z dofinansowaniem. Bardzo się cieszę, bo czeka na to wiele par z Mazowsza, dla których in vitro jest jedyną szansą na stworzenie pełnej rodziny. Warto jednak pamiętać, że to nie jest jedyny tego typu program realizowany przez samorząd Mazowsza. Od 2017 r. wspieramy bowiem naprotechnologię – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Samorząd Województwa Mazowieckiego będzie realizował program w latach 2019-2022 (zarezerwował na ten cel prawie 6,7 mln zł). To ważna inicjatywa, dzięki której mieszkańcy Mazowsza zyskają większy dostęp do usług medycznych w sprawie leczenia niepłodności.

– Na Mazowszu jest wiele par, które starają się o dziecko, a jedyną nadzieją dla nich jest metoda zapłodnienia pozaustrojowego. Wiemy, że wiąże się to często z dużym obciążeniem finansowym, na które nie każdy może sobie pozwolić. Dlatego cieszę się, że przez kolejne 4 lata będziemy wspierać mazowieckie pary w ich dążeniu do spełnienia marzeń o rodzicielstwie – dodaje Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Możliwe wsparcie dla około 440 par

Ostatecznie z programu skorzysta więcej par niż zakładano, bo koszty przedstawione w ofertach konkursowych okazały się dużo niższe od szacowanych. W efekcie środki przeznaczone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pozwolą przeprowadzić 1322 procedury zapłodnienia pozaustrojowego, które obejmą około 440 par z województwa mazowieckiego, jeśli jedna para skorzysta z trzech procedur.

Przeprowadzonych zostanie również 20 procedur mrożenia komórek jajowych przed leczeniem gonadotoksycznym. Dodatkowo dofinansowane będą bowiem także procedury pobrania i zamrożenia komórek jajowych uczestniczek przed leczeniem gonadotoksycznym. Jest to ważna informacja dla kobiet, które z powodu nowotworu lub innej choroby uszkadzającej płodność będą musiały poddać się leczeniu niekorzystnie wpływającemu na ich płodność.

Chętni otrzymają dofinansowanie do usług w ramach procedury zapłodnienia pozaustrojowego oraz nadzór nad rozwojem zarodków. Procedura zapłodnienia pozaustrojowego będzie realizowana zarówno z wykorzystaniem własnych gamet pary uczestniczącej w programie, jak również z gamet pobranych od anonimowego dawcy, jeżeli będą takie wskazania medyczne. Usługi związane z procedurą zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem gamet od anonimowego dawcy, jeżeli nie mieszczą się w usługach przewidzianych do dofinasowania w ramach programu, będą finansowane przez uczestników programu.

Przewidywana wysokość dofinansowania, na które może liczyć para, będzie się wahać w przedziale 5,2–15,6 tys. zł. Wsparcie dotyczyłoby 3 prób przeprowadzenia procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Ponadto każdej uczestniczce w ramach programu przed leczeniem gonadotoksycznym zostanie zrefundowana procedura mrożenia komórek jajowych, maksymalnie do kwoty 2,8 tys. zł.

Dostępność programu

Program skierowany jest do par z Mazowsza, mieszkających na terenie województwa mazowieckiego (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) od co najmniej 12 miesięcy w chwili aplikowania do programu. Ponadto osoby (pary), które chcą wziąć udział w programie powinny m.in. mieć powyżej 20 lat oraz stwierdzoną i potwierdzoną dokumentacją medyczną bezwzględną przyczynę niepłodności wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego.

Natomiast kobiety aplikujące do programu w celu zamrożenia komórek jajowych przed leczeniem gonadotoksycznym powinny posiadać stwierdzoną i potwierdzoną dokumentacją medyczną chorobę nowotworową lub inną chorobę, której leczenie wymaga zastosowania terapii gonadotoksycznej. W programie nie określono dla tej procedury dolnej ani górnej granicy wieku, gdyż o kwalifikacji do programu będzie ostatecznie decydował lekarz, kierując się wskazaniami medycznymi.

Obowiązująca w Polsce ustawa o leczeniu niepłodności nie określa górnej granicy wieku kobiety, u której planuje się przeprowadzenie leczenia. Dlatego też w programie nie określono górnej granicy wieku kobiet aplikujących do programu. Należy pamiętać, że o kwalifikacji w oparciu o wskazania medyczne będzie ostatecznie decydował lekarz.

Według Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników metoda zapłodnienia pozaustrojowego jest najskuteczniejszą spośród wszystkich metod leczenia niepłodności.

Źródło: Urząd Marszałkowski