Pomnik Orła Białego do rozbiórki i przeniesienia

Urząd Gminy zamierza wydać ponad 300.000 złotych na rozebranie Pomnika Orła Białego w Chotomowie i odtworzenie go na nowym miejscu. Powód? Obecnie podczas uroczystości patriotycznych ruch na ul. Partyzantów wstrzymywany jest na 45 minut.

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku rozpoczną się pracę związane z renowacją Pomnika Orła Białego. Jak okazuje się, wójt Jarosław Chodorski zamierza przenieść go na nowe miejsce.

– Projekt zakłada rozebranie istniejącego Pomnika Orła Białego i odtworzenie go na nowym miejscu. Nowa lokalizacja znajduje się na tej samej działce, jednak pomnik zostanie przeniesiony w stronę ul. Piusa, a front skierowany w stronę ronda. Pomnik Orła Białego zostanie jednocześnie przeniesiony w głąb działki, co pozwoli wygospodarować miejsce, w którym będą mogły odbywać się uroczystości patriotyczne (obecnie, uczestnicy uroczystości stoją na czasowo wyłączonej z ruchu drodze powiatowej). Przed pomnikiem będzie znajdował się placyk z ławkami i koszami, chodnik oraz ścieżka rowerowa – informuje Michał Smoliński, kierownik Referatu Marketingu i Komunikacji Społecznej.

Demontaż pomnika zakłada rozebranie wszystkich elementów, ich oczyszczenie i odwzorowanie w nowej lokalizacji. W projekcie znajduje się zmiana oświetlenia, zakładająca montaż reflektorów skierowanych na pomnik. W ramach zadania planowane jest wykonanie nowego ogrodzenia i bramy do ośrodka zdrowia, jak również nasadzenia krzewów i drzew. Gmina ubiega się o dofinansowanie prac ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– Zakładamy, że zadanie uda się zrealizować jeszcze w 2018 r. w ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wynik naboru wniosków nie jest jeszcze znany, stąd też nie sposób oszacować terminu zarówno rozpoczęcia jak i zakończenia inwestycji. Całość prac przekroczy 300 tyś. zł – tłumaczy M. Smoliński.

Każdego roku Urząd Gminy 11 listopada organizuje uroczystości patriotycznej z okazji Święta Niepodległości przy Pomniku Orła Białego.  W ich trakcie policja wstrzymuje ruch w okolicy pomnika.

– Udział wojska, licznych delegacji i mieszkańców wymaga by na czas trwania uroczystości wstrzymać ruch w rejonie pomnika. Trwa to około 45 minut – tłumaczy M. Smoliński.

Jabłonna Dla Mieszkańców