Podział GCKiS Jabłonna. Co ze stroną internetową?

W następnym roku dojdzie do podzielenia Gminnego Centrum Kultury i Sportu na dwie nowe jednostki – Gminne Centrum Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Utworzenie nowych instytucji będzie wiązać się z wydatkami nie tylko na wynagrodzenia nowych pracowników oraz kolejnego dyrektora, ale również np. z zaprojektowaniem nowych stron internetowych. Dyrektor GCKiS opowiedział nam o wcześniejszej przebudowie strony, którą wykonała firma Adama Piątkowskiego, obecnie radnego z ramienia komitetu Jarosława Chodorskiego, a także o planach związanych z jej modernizacją.

Już 1 stycznia 2020 roku dobrze znane GCKiS w Jabłonnie przestanie funkcjonować. Jest to pokłosie decyzji, które podjęli radni wspólnie z wójtem Jarosławem Chodorskim. Dotychczasowa jednostka zostanie podzielona na dwie odrębne: Gminne Centrum Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Co ze stroną internetową?

Niedawno pisaliśmy o kwestiach kadrowych związanych z powstaniem nowych jednostek, w tym odnośnie planów utworzenia stanowiska dyrektora OSiR. Jak okazuje się, przyszły dyrektor będzie musiał poradzić sobie m.in. z zadaniem wykonania strony internetowej OSiR. Strona, z której korzysta obecnie GCKiS, zostanie bowiem przebudowana na potrzeby GCK.

– Fakt podziału instytucji GCKiS już nastąpił na ostatniej sesji Rady Gminy. W związku z tym nasza strona i dane ulegną niewielkiej korekcie: z nazwy zniknie słowo SPORT a strona będzie miała nazwę: www.gck.pl. Zmiany te i korekty zamierzamy wprowadzić we własnym zakresie przez pracowników GCK na co dzień obsługujących stronę – mówi dyrektor GCKiS Grzegorz Przybyłowicz.

Grzegorz Przybyłowicz zaznacza, że nie wyklucza jednak możliwości skorzystania z usług firmy zewnętrznej. Dopowiada także, że „aktualnie nie ma opcji zajmowania się stroną nowo powstałego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mam nadzieję, że będzie to zadanie dla nowego Kierownika OSIR”.

Strona ma już 15 lat

Strona GCKiS istnieje od 2004 roku. Na większą przebudowę musiała poczekać do 2018 roku. Tuż przed wyborami samorządowymi zrealizowała ją firma Adama Piątkowskiego, który obecnie sprawuje mandat radnego z ramienia komitetu Jarosława Chodorskiego.

Kiedy powstanie strona OSiR? Dowiemy się dopiero wraz zatrudnieniem nowego dyrektora. Pozostaje zatem czekać.