Zabierają pojemniki na odpady. Część mieszkańców nie chce oddać

Firma Partner zabiera w tym miesiącu pojemniki na odpady zmieszane, z których korzystają mieszkańcy gm. Jabłonna. Urząd Gminy alarmuje, że część mieszkańców nie chce oddać pojemników i wystawia śmieci jedynie w workach, łamiąc przy tym gminny regulamin utrzymania czystości i porządku.

W tym miesiącu firma Partner kończy odbiór odpadów komunalnych z terenu gm. Jabłonna. W styczniu za wykonanie usługi odpowiedzialne będzie już inne przedsiębiorstwo. Dotychczasowy wykonawca kilka tygodni temu zapowiedział, że w grudniu przy ostatnim odbiorze odpadów zmieszanych, zabierze od mieszkańców pojemniki.

Okazuje się jednak, że część mieszkańców nie chce oddać pojemników. W związku z tym Urząd Gminy wskazuje, że łamią oni miejscowe przepisy.

– W ostatnich dniach otrzymujemy informacje, że w dniu odbioru odpadów zmieszanych część mieszkańców nie wystawia odpadów w pojemniku, a jedynie w worku. Uniemożliwia to firmie PARTNER Sp. z o. o. odbiór pojemników, a jednocześnie odpadów zmieszanych. Jest to niezgodne z przepisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna przyjętym uchwałą nr XV/144/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015 r. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. a) regulaminu odbiór odpadów zmieszanych odbywa się wyłącznie w pojemnikach. Ponadto zgodnie z regulaminem właściciel nieruchomości ma obowiązek udostępnić w dniu odbioru pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych – poinformował Urząd Gminy.

Urząd Gminy przypomina, że od 1 stycznia to mieszkańcy odpowiedzialni są za zapewnienie pojemników na odpady zmieszane. Okazało się bowiem, że urzędnicy przygotowując przetarg na odbiór odpadów komunalnych, nie umieścili zapisu, zgodnie z którym to firma byłaby odpowiedzialna za bezpłatne dostarczenie pojemników do mieszkańców.