Podwyżka opłat za wodę i ścieki. Nowe stawki od 11 marca

W czwartek (11.03) na terenie gm. Jabłonna wejdzie w życie podwyżka opłat za wodę i ścieki. Wniosek w sprawie zmiany stawek złożył wójt. Uzyskane w ten sposób przychody mają zapewnić funkcjonowanie niedawno utworzonego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko Jabłonna. Ile wyniesie podwyżka?

Pod koniec lutego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło nowe ceny i stawki opłat za wodę i ścieki na terenie gm. Jabłonna, które zgodnie z wnioskiem wójta z 8 grudnia 2020 roku, będą obowiązywać przez 18 miesięcy.

Więcej za wodę

Odbiorcy wody z gospodarstw domowych, jednorodzinnych i wielorodzinnych od 11 marca zapłacą 3,96 zł za m3 wody (w artykule podane podajemy kwoty netto), natomiast miesięczna stawka opłaty abonamentowej wyniesie 3,50 zł. Z kolei odbiorcy pobierający wodę do celów prowadzenia własnej działalności (przemysłowa, handlowa, składowa, transportowa lub usługowa) oraz jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo, policja i inni) będą płacić 4,08 zł/m3 i 3,50 zł miesięcznej opłaty abonamentowej. Ponadto wyszczególniono stawkę, według której gmina będzie rozliczana za wodę pobieraną do celów przeciwpożarowych. Wyniesie ona 4,19 zł/m3, natomiast roczna opłata abonamentowa 3,50 zł.

Do tej pory gospodarstwa domowe (z wyłączeniem ul. Królewskiej i Listopadowej w Jabłonnie) płaciły 3,70 zł/m3, a miesięczna stawka abonamentowa wynosiła 2,20 zł. Identyczne stawki mieli również pozostali odbiorcy wody.

Ile za ścieki?

W górę idą również opłaty za ścieki. Wyniosą one 8,61 zł/m3, z kolei miesięczna opłata abonamentowa będzie kształtować się na poziomie 3,50 zł. Do tej pory osoby odprowadzające ścieki płaciły 8,50 zł/m3 oraz od 2,54 zł do 3,04 zł miesięcznej opłaty abonamentowej.

Podwyżki z myślą o Eko Jabłonna

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dokonując oceny wniosku złożonego przez wójta, zapoznało się z przedstawionym projektem taryfy, uzasadnieniem oraz pozostałymi informacjami wymaganymi ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

– Istotą przepisu art. 24i ust. 1 ww. ustawy są planowane koszty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które stanowią ustaloną wartość niezbędnych przychodów, mających zapewnić funkcjonowanie powołanego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w pierwszym okresie jego działalności. W tym względzie organ regulacyjny, stwierdził, że na bazie określonej wartości niezbędnych przychodów na okres 18 miesięcy, przedstawione ceny i stawki zostały skalkulowane właściwie – informuje zastępca dyrektora Agnieszka Zientara.

Czytaj także: