Podstawówka w Jabłonnie wchodzi w dwuzmianowość. Potrzebna nowa szkoła?

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Jabłonnie od nowego roku szkolnego będą uczyć się na dwie zmiany. W następnych latach uczniów będzie przybywać i dwuzmianowość dotknie kolejne roczniki.

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas I-VI w jabłonowskiej szkole uczęszczali na jedną zmianę, jedynie zerówkowicze pracowali w systemie dwuzmianowym. Od września to się zmieni – niestety na gorsze. Szkolne mury opuściły niedawno cztery klasy szóste, a w zamian po wakacjach zostanie utworzonych osiem klas pierwszych. Właśnie pierwszoklasistów dotknie problem dwuzmianowości.

Dyrekcja postanowiła, że klasy pierwsze będą chodziły do szkoły naprzemiennie, tzn. 4 klasy będą miały lekcje 3 razy od rana i 2 razy od popołudnia, natomiast 4 kolejne będą rozpoczynać naukę 2 razy rano i 3 razy popołudniami.

Jak udało się nam ustalić, w następnych latach uczniów w jabłonowskiej szkole będzie przybywać i istnieje realne zagrożenie, że dwuzmianowość dotknie kolejne roczniki. W roku szkolnym 2016/2017 nauka na dwie zmiany dotyczyłaby już nie tylko pierwszoklasistów, ale również drugoklasistów.

Idealnym rozwiązaniem problemu wydaje się zatem budowa nowej szkoły w Jabłonnie, która mogłaby rozładować „tłok” w obecnej podstawówce. Warto przypomnieć obietnicę wójta Jarosława Chodorskiego, którą umieścił w programie wyborczym. W czasie kampanii za cel na obecną kadencję postawił sobie „poprawę warunków nauki dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i gimnazjalistów, przez budowę nowego budynku dydaktycznego”. Trzymamy za słowo!

Jabłonna Dla Mieszkańców