14 mln zł dla mazowieckich sołectw

Wyposażenie świetlic, siłownie plenerowe, nowe boiska i remonty gminnych bibliotek – realizacje tych i wielu innych pomysłów w małych miejscowościach wspiera samorząd Mazowsza. Właśnie ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji programu wsparcia dla sołectw – MIAS MAZOWSZE 2020. Na granty dla lokalnych społeczności samorząd województwa przeznaczy w 2020 r. aż 13,9 mln zł. Nabór trwa do 23 grudnia br.

– Już po raz trzeci ruszamy z programem grantów sołeckich. To znakomita forma wsparcia lokalnych społeczności, dająca możliwość realizacji znakomitych pomysłów. Pieniądze pozwolą na niewielkie, ale niezwykle ważne dla mieszkańców inwestycje. To także impuls do aktywizacji i integracji małych wspólnot – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. To właśnie z myślą o nich uruchomiony został już po raz trzeci Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. Dofinansowanie z budżetu Mazowsza gminy będą mogły przeznaczyć m.in. na rewitalizację skwerów, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych czy rozwój i promocję twórczości folklorystycznej oraz rękodzieła ludowego. Dzięki wsparciu powstaną nowe boiska, parki, place zabaw czy zakupione zostaną nowe książki do gminnych bibliotek. Dla mieszkańców wsi i małych miejscowości to ważne inwestycje.

Tylko w 2019 r. samorząd województwa przyznał dofinansowanie na realizację blisko 1200 inwestycji zrealizowanych w 264 mazowieckich gminach. Do najpopularniejszych inicjatyw należały m.in. budowa i wyposażenie boisk, siłowni plenerowych czy placów zabaw, doposażenie lub remont wiejskich świetlic i strażnic, a także gminnych bibliotek i domów kultury. Środki przeznaczone były też na zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych, zagospodarowanie skwerów i terenów rekreacyjnych.

– Mieszkańcy Mazowsza mają wspaniałe pomysły na rozwój swoich małych miejscowości, ale niestety lokalnych samorządów często nie stać na ich realizację. Stąd pomysł na nasz program. Chcemy pomagać w tworzeniu miejsc, których potrzebują mieszkańcy wsi. Jestem przekonana, że będą to dobrze zainwestowane pieniądze – mówi członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

Zadania i zasady finansowania

Rodzaj zadań objętych pomocą finansową w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniej edycji („MIAS MAZOWSZE 2019”). O pomoc finansową mogą się ubiegać mazowieckie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw można uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł dla jednego projektu. Warto podkreślić, że gminy do 50 sołectw mogą złożyć do 5 wniosków, te liczące od 50 do 60 sołectw do 6 wniosków, a mające więcej niż 60 sołectw – maksymalnie 9 wniosków. Co ważne, jedno sołectwo może być objęte realizacją tylko jednego zadania.

Przy realizacji projektów, wszystkie elementy zakupione dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu województwa mazowieckiego, powinny być udostępniane nieodpłatnie w powszechnie dostępnych publicznych obiektach i przestrzeni lub służyć lokalnej społeczności.

Nabór potrwa do 23 grudnia br. Wnioski można składać w formie papierowej, osobiście lub kurierem w godzinach: 8.00–16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych urzędu oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej oraz pod numerami telefonu (22) 59-79-174, (22) 59-79-131, (22) 59-79-307.

Źródło / fot. Urząd Marszałkowski