Płać podatki w Jabłonnie

Każdy mieszkaniec chciałby, żeby gmina wykonywała zadania, do których realizacji jest zobowiązana. Żeby w sposób gospodarny przeprowadzała inwestycje, nie oszczędzała na dzieciach i przeznaczała środki finansowe na oświatę czy… Im więcej osób płaci podatki w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem miejsca zamieszkania w gminie Jabłonna, tym więcej środków trafi do gminnej kasy.

– Dodatkową zachętą do płacenia podatków w US w Legionowie jest Karta Mieszkańca Gminy Jabłonna, dzięki której osoby zamieszkujące i odprowadzające podatek dochodowy ze wskazaniem Gminy Jabłonna jako miejsca zamieszkania płacą mniej za zakup długookresowych biletów ZTM (w ramach programu „Warszawa Plus”). Zaświadczenie z legionowskiego urzędu skarbowego pozwala również zostać beneficjentem Karty Dużej Rodziny 3+ Gminy Jabłonna gwarantującej szereg zniżek – między innymi w opłacie za odpady – informuje Urząd Gminy.

Co roku do budżetu gminy z PIT-ów wpływa coraz większy zastrzyk gotówki. W 2012 roku było to 20,7 mln zł, a w poprzednim roku już 27 mln zł. Należy pamiętać, że miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Żeby pieniądze trafiły do gm. Jabłonna, zatem nie trzeba być tu zameldowanym – wystarczy mieszkać.

Jabłonna Dla Mieszkańców