Pierwsza sesja Rady w 2018 roku

W najbliższą środę odbędzie się pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy. Mimo że w porządku obrad nie ma zbyt wielu punktów, emocji z pewnością nie zabraknie. Radni i władze gminy będą dyskutować na temat budowy przedszkola w Chotomowie. Ponadto Nadleśnictwo Jabłonna przedstawi informacje odnośnie wycinki drzew i stanu  technicznego dróg leśnych. Zaplanowano również dyskusję na temat linii autobusowych L.

Środowa sesja rozpocznie się o godz. 10.00. Obrady odbędą się w Domu Ogrodnika w Jabłonnie.

Porządek obrad sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Jabłonna dotycząca wycinki drzew i stanu technicznego dróg leśnych.
5. Przedstawienie wniosków komisji merytorycznych w zakresie funkcjonowania komunikacji lokalnej (linii L 34 i 41) przedstawicielowi ZTM. ( o godz. 11.00)
6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesjami,
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami, w tym:
a/ sprawozdanie z pracy Rady za rok 2017,
b/ sprawozdania z pracy stałych komisji merytorycznych za rok 2017,
8. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie:
1) Przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jabłonna na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024”,
9. Informacja Wójta Gminy Jabłonna na temat budowy Przedszkola Gminnego we wsi Chotomów.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

Jabłonna Dla Mieszkańców