Odsłonięcie tablicy inż. Tadeusza Wendy w Dąbrowie

W najbliższą środę przy ul. Lipowej 3 w Dąbrowie Chotomowskiej odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej inż. Tadeusza Wendę, który był głównym projektantem i kierownikiem budowy portu Gdynia.

Uroczystość rozpocznie się punktualnie o godz. 13.00. Jej organizatorem jest Komitet Organizacyjny Upamiętnienia Związku inż. Tadeusza Wendy z Dąbrową Chotomowską.

Tadeusz Apolinary Wenda urodził się 23 lipca 1863 roku w Warszawie, a zmarł 8 września 1948 roku w Komorowie. Ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, następnie studia w Instytucie Korpusu Inżynierów Komunikacji w Petersburgu. Po studiach pracował jako projektant i budowniczy linii kolejowych na terenie Rosji, był kierownikiem budowy portu w Windawie, a także nadzorował przebudowę portu w Rewlu. Pomagał w budowie portu w Royen.

W roku 1918 roku przyjechał do Polski i objął stanowisko w Ministerstwie Robót Publicznych, które piastował do roku 1920 roku. W tym samym roku otrzymał posadę kierownika budowy portu w Gdyni w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, a od 1932 roku nadzorował dalsze prace już jako urzędnik Urzędu Morskiego w Gdyni na stanowisku naczelnika wydziału.

24 lipca 1937 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a z dniem 1 sierpnia 1937 roku przeszedł w stan spoczynku. Zmarł w 1948 roku i pochowany został na na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Jabłonna Dla Mieszkańców

odsloniecie kanienia Dabrowa Chotomowska - Kopia