Odmalowują poziome znaki

7 sierpnia zakończą się prace na drogach gminnych polegające na odtwarzaniu znaków poziomych. Teraz m.in. przejścia dla pieszych będą lepiej widoczne.

W ostatnich miesiącach oznakowanie poziome uległo częściowemu zatarciu z powodu warunków atmosferycznych i codziennego użytkowania przez pojazdy mechaniczne.

Firma Planeta z Warszawy zobowiązała się do nowego wymalowania: linii segregacyjnych, przejść dla pieszych, strzałek i pozostałych symboli występujących na drogach. Na oczyszczoną nawierzchnię nałożono białą farbę akrylową drogową z zastosowaniem mikrokulek szklanych. Prace rozpoczęły się 23 czerwca i potrwają do 7 sierpnia.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Urząd Gminy