O delikatności w rozmowach z Powiatem Legionowskim

Radny Arkadiusz Syguła odpowiedział – podczas sesji – wójtowi Chodorskiemu na jego prośbę o delikatność w kontaktach z Powiatem Legionowskim. Radny wypowiedział się na temat stanu infrastruktury drogowej na ul. Chotomowskiej, o którą dba starostwo.

Jabłonna Dla Mieszkańców