Projekty ochronią nas przed powodzią?

Jak powiedział wójt Jarosław Chodorski, w tym roku nie powinniśmy spodziewać się modernizacji wału przeciwpowodziowego między Jabłonną, a Nowym Dworem Mazowieckim. Istnieje szansa jedynie na przygotowanie dokumentacji technicznej.

– O wszystkim mówimy, a jednocześnie zapominamy o Wiśle i naszym wale. Gdy przyjdzie wielka woda, pojawi się problem. Chyba warto zabezpieczyć się przed jej nadejściem? – pytała mieszkanka gm. Jabłonna podczas jednego ze spotkań sołeckich.

Wójt Chodorski odpowiedział, że gmina może tylko przekonywać marszałka województwa oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, którzy odpowiadają za modernizację wałów, aby przystąpili do inwestycji. Wójt poinformował, że w tym roku przewidziano na przygotowanie dokumentacji technicznej na zabezpieczenie wałów ok. 450.000 zł, natomiast w kolejnych latach powinny ruszyć prace na odcinku między Nowym Dworem Mazowieckim, a Jabłonną.

Jak udało się nam dowiedzieć, jedna z najbliższych sesji Rady Gminy, będzie poświęcona sprawom dotyczącym wałów przeciwpowodziowych.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Nowodworski 24