Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych

Dziś – 1 marca – obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W imieniu mieszkańców gm. Jabłonna złożyliśmy hołd żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Żołnierze Wyklęci tworzyli polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne. Był to ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowił w 2011 roku parlament.

zolnierze wykleci 2

Dzisiaj w imieniu mieszkańców gm. Jabłonna zapaliliśmy biało-czerwone znicze przed symbolicznymi pomnikami Armii Krajowej i “Tych co na śmierć poszli po kolei jak kamienie przez Boga rzucone na szaniec” w Jabłonnie oraz pomnikiem Bohaterów Walk o Niepodległość Polski 1939-1945 w Chotomowie.

zolnierze wykleci 3

Żołnierze Wyklęci drugiej konspiracji dziękujemy za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Cześć i chwała Bohaterom!

Jabłonna Dla Mieszkańców