Komisja Rozwoju wybrała sygnalizację świetlną

Trwa dyskusja nad tematem przebudowy skrzyżowania ulic Modlińskiej i Chotomowskiej w Jabłonnie. W lutym władze gminy przedstawiły koncepcję, która daje do wyboru trzy warianty. Komisja Rozwoju zaopiniowała wariant z budową sygnalizacji świetlnej.

– Komisja Rozwoju poddała pod opiniowanie rodzaj skrzyżowania ul. Modlińskiej i Chotomowskiej. Aby pokazać wójtowi kierunek, za jakim opowiadamy się, chciałbym poinformować, że 6 głosów było za światłami i 1 za rondem – powiedział na ostatniej sesji radny Marek Zieliński.

Koszt budowy sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej z detektorami ruchu jest szacowany na kwotę od 120.000 do 150.000 zł. W zależności od zapotrzebowania, można będzie zmieniać liczby i długości faz. Pod uwagę jest brana również instalacja sygnalizacji bez detekcji ruchu, która miałaby kosztować mniej.

Pozostałe warianty zakładają wybudowanie małego bądź średniego ronda. Pierwsze kosztowałoby 800.000 zł, natomiast drugiej 1.600.000 zł. Pojawiały się jednak obawy, że małe rondo znacząco spowolniłoby ruch, natomiast średnie wiązałoby z wywłaszczeniem ok. 700 metrów kwadratowych gruntów.

W lutym wicewójt Marcin Michalski informował, że koncepcja zostanie przekazana Urzędowi Marszałkowskiemu do zaopiniowania.

Jabłonna Dla Mieszkańców