Nowa hala na pograniczu Chotomowa i Jabłonny. Mariusz Grzybek: CEKS nie powstałby bez wsparcia mieszkańców

– Hala sportowa o powierzchni prawie 1400 m2 z możliwością dzielenia jej na 3 sale, została oddana do użytku. Na trybunach będzie mogło zasiąść ok. 200 osób. To kolejny etap CEKS, po szkole podstawowej z boiskami, parkingami i terenem rekreacyjnym, który zrealizowano w latach 2012-2014, a przygotowywano od 2007 r. Droga do osiągnięcia tego celu była długa i czasami wyboista – pisze b. radny Mariusz Grzybek. Prace nad budową CEKS rozpoczęła już b. wójt Olga Muniak.

W 2008 roku Mariusz Grzybek zaproponował miejsce i charakter obiektów nowej szkoły w Chotomowie, nazwę obiektów, przedstawiając jednocześnie prezentację proponowanych założeń koncepcyjnych Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego (CEKS) przy ulicy Partyzantów i Kisielewskiego, na pograniczu Jabłonny i Chotomowa. Zostały ona przyjęte przez całą Radę Gminy kadencji 2006-2010 i wójt Olgę Muniak, która rozpoczęła główny proces inwestycyjny najważniejszych obiektów CEKS.

Założenia dla CEKS

Radny zaproponował wówczas, aby nowa szkoła, a raczej Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowe zaprojektować tak, aby w przyszłości był to spójny, użyteczny dla mieszkańców kompleks, który można będzie realizować etapowo, w miarę możliwości finansowych.

– Dlatego wnioskowany przeze mnie CEKS składał się z: gminnej szkoły podstawowej z salą sportową – zrealizowano do 2014 r., gminnego gimnazjum – zrealizowany projekt, oczekuje na kolejny etap, pełnowymiarowej hali sportowej – zrealizowano obecnie, Młodzieżowego Domu Kultury z aulą widowiskową – zrealizowany projekt, oczekuje na kolejny etap, terenów otwartych dla boisk sportowych – zrealizowano do 2014 r., parkingów, oświetlenia i pozostałej infrastruktury towarzyszącej (wodociąg, kanalizacja, itp.), likwidację naziemnej linii średniego napięcia – zrealizowano do 2014r. – wymienia Mariusz Grzybek.

Mariusz Grzybek dodaje, że „w prezentacji i planie skomunikowania CEKS zaproponowałem równocześnie stworzenie ronda na skrzyżowaniu ulic Partyzantów – Kisielewskiego – Chotomowska, a także nowych przystanków przy szkole dla obsługi uczniów oraz pierwszego, i jak się okazało rok temu, ostatniego autobusu podmiejskiego do Warszawy, który został wprowadzony w 2008 roku, a zlikwidowany przez urząd po 11 latach. W planie komunikacyjnym zaproponowałem również stworzenie chodników i ścieżki rowerowej, tak aby obie szkoły gminne były połączone ze sobą ciągiem pieszo-rowerowym z oświetleniem, dotyczyło to również Jabłonny i ulicy Chotomowskiej”.

Konkurs architektoniczno-budowlany

Na podstawie wspomnianych wytycznych w 2009 roku, inżynierowie ze Stowarzyszenia Architektów Polskich przeprowadzili konkurs architektoniczno-budowlany i w kolejnym etapie firma, która wygrała konkurs – zaprojektowała, zgodnie z koncepcją, wszystkie ww. etapy budowy CEKS. Dodatkowo, w 2014 r. w zarezerwowanym przez samorządowców miejscu przy terenie rekreacyjnym CEKS zaprojektowano SUW – Stację Uzdatniania Wody dla Chotomowa, Dąbrowy, Jabłonny, którą oddano do użytku dopiero w 2019 r.

Realizacja etapowa CEKS

– Wiele z ww. obiektów szkolnych i sportowych, a także architektury komunikacyjnej (rondo, chodniki, ścieżka rowerowa) powstały do roku 2014, a pełnowymiarowa hala sportowa jest zwieńczeniem tej koncepcji i starań samorządu ostatnich 6 lat. Wcześniej, oczywiście musiała być adoptowana hala sportowa ze względu na okres ważności projektu, i oczywiście zmian wynikających z nowego systemu oświaty, w tym likwidacji gimnazjów, a także nowych potrzeb. Bo właśnie w tym drugim obiekcie szkolnym pierwotnie miała mieścić się wspólna stołówka i kuchnia dla całego obiektu CEKS. Jednak ze względu na zaproponowaną w 2015 r. i wprowadzoną w życie w 2017 r. reformę oświaty zlikwidowano gimnazja, co oznaczało zmiany w etapowaniu budowy CEKS, dlatego przeorganizowanie struktury CEKS było konieczne. Druga w kolejności faza CEKS (gimnazjum) została chwilowo pominięta, na korzyść hali sportowej. Nie oznacza, to że nigdy nie powstanie. Zaprojektowany jest tam obiekt szkolny. Może być to zatem w przyszłości kolejne skrzydło szkoły podstawowej lub średniej. Pozostaje też budowa Młodzieżowego Domu Kultury, który również w 2008 został wkomponowany w kampus edukacyjno-kulturalno-sportowy – przekazuje Mariusz Grzybek.

Zdaniem b. radnego bez wcześniejszego pozyskania działki i jej uzbrojenia, stworzenia jednego wspólnego projektu dla całego terenu CEKS, obecnie nie byłoby szans na budowę nowoczesnej hali sportowej w Chotomowie dla mieszkańców gminy.

– Dlatego bardzo chciałbym podziękować wszystkim samorządowcom z lat 2006-2010 za pełną zgodę na pozyskanie cennego terenu i realizację wytyczonej koncepcji wraz z projektem budowy Centrum- Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego, którego kolejną fazę teraz widzimy. Bez udziału kolejnych samorządów od 2010 r., które przygotowały uzbrojenie placu i budowę pierwszego etapu CEKS (szkoły) w 2014 roku wraz infrastrukturą towarzyszącą, i skomunikowaniem ww. terenów, a także przygotowaniami w 6 ostatnich latach, też nie byłoby mowy o kolejnym etapie – budowie hali. Jednak specjalnie chciałbym podziękować wam – mieszkańcom – bo bez was, bez waszego wsparcia od 2007 roku, w tym waszego finansowania budowy, CEKS nigdy by nie powstał, gdyż realizowany jest bez udziału środków zewnętrznych, tylko z waszej pracy i wynikających z niej podatków PIT/CIT, które każdego roku wpływają tak licznie na konto samorządu lokalnego. Tak wiec jest to wasza zasługa, którą razem możemy się cieszyć – podsumowuje Mariusz Grzybek.

fot. UGJ