Niedaleko Bożej Woli powstaje cmentarz komunalny

W okolicy Bożej Woli trwa budowa cmentarza komunalnego. Nekropolia powstaje na terenach przyległych do torów i fabryki Reckitt Benckiser w Nowym Dworze Mazowieckim. Jest to ważna informacja dla mieszkańców wsi zachodnich, którzy kwatery najczęściej wykupują na – praktycznie już zapełnionym – cmentarzu parafialnym w centrum miasta.

O budowie cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim mówi się od lat. Naciski mieszkańców spowodowane są tym, że na cmentarzu parafialnym na mieście zaczyna brakować miejsca na nowe kwatery. Na wspomnianej nekropolii pochowanych jest wielu mieszkańców gm. Jabłonna z tzw. wsi zachodnich.

Powstają chodniki

Nowy cmentarz powstaje w okolicy Bożej Woli. – Do tej pory wybudowano ogrodzenie z płyt betonowych o długości 580 mb, którego koszt wyniósł 105583,00 zł. Obecnie rozpoczęły się prace związane z utwardzeniem kostką brukową betonową części ciągów komunikacyjnych, tj. chodników o powierzchni 228 m2 na terenie cmentarza komunalnego. W ramach tych robót planowane jest również wykonanie bramy wjazdowej oraz furtki wejściowej na teren cmentarza – informuje Maciej Dąbrowski, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

Jak dowiedzieliśmy się, na zakończenie obecnie wykonywanych robót firma ma czas do 16 grudnia br. Ich koszt to 59.500 zł. Z kolei budowa kwater zlecona będzie na podstawie oddzielnego postępowania przetargowego.

Cmentarz docelowo na ponad 4000 grobów

– Pierwszy etap budowy cmentarza przewiduje wykonanie 1233 grobów. Cmentarz w pierwszym etapie zaprojektowano na terenie obejmującym 24 777.66 m². W przyszłości Miasto planuje jego rozbudowę. Docelowo ilość kwater ma przekraczać 4000 grobów – dodaje Maciej Dąbrowski.

Fot. Jacek Kowalski – Facebook