Nauczycielki z awansami zawodowymi

Dziewięć nauczycielek ze szkół publicznych z terenu gm. Jabłonna zdało egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Gratulujemy!

W ostatnie wakacje do egzaminu przystąpiły:

– Sylwia Dorota Bobrowska-Wąsowska, psycholog ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie
– Justyna Djas, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie
– Natalia Zalewska, nauczycielka muzyki ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie
– Katarzyna Jankowska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie
– Monika Beata Łaniewska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie
– Aneta Zasłonka, nauczycielka matematyki ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie
– Joanna Marjańska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie
– Paulina Sulima, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie
– Katarzyna Zdziech, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie

Fot. SP Jabłonna