Nagrody dla wicewójta i sekretarz. Tajne przez poufne

Od kilku tygodni docierają do nas nieoficjalne informacje, że wójt Jarosław Chodorski miał przyznać wysokie nagrody pieniężne wicewójtowi Marcinowi Michalskiemu oraz sekretarz Agnieszce Sobczak. Mimo że zapytaliśmy o to już 5 listopada, Urząd Gminy unika udzielenia odpowiedzi na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

W ostatnich latach wójt Chodorski bardzo chętnie nagradzał urzędników, m.in. w 2017 roku przeznaczył kwotę 142,500 zł na nagrody uznaniowe. Do naszej redakcji zaczęły docierać informacje, że w nowej kadencji szczególnie wysokie nagrody mieli otrzymywać najbliżsi współpracownicy wójta, tj. jego zastępca Marcin Michalski oraz sekretarz Agnieszka Sobczak.

Na początku listopada próbowaliśmy to wyjaśnić i wystąpiliśmy do urzędu z pytaniem, czy wicewójt i sekretarz gminy otrzymali nagrody w latach 2018-2019 i jeśli tak, to w jakich wysokościach? Poprosiliśmy również o przedstawienie uzasadnień.

Mimo że zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej wójt ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi, najpierw przesunięto termin przekazania informacji o 2 tygodnie, zasłaniając się koniecznością zsynchronizowania odpowiedzi z kilku działów, po czym odpowiedzi nadal nam nie udostępniono. Pytania do urzędu zostały wystosowane 5 listopada.